| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14.12.2006r., NIZP PZH – PIB posiada upoważnienie do wydawania ocen i kwalifikacji rodzajowych wody.

Ocena i kwalifikacja rodzajowa wody jest prowadzona zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 31.03.2011r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. 2011 nr 85 poz. 466) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych.

Ocenę i kwalifikację rodzajową wody prowadzi Pracownia Uzdrowiskowych Surowców Leczniczych i Analiz Fizykochemicznych w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska.

UWAGA: Zmiana dotycząca liczby próbek badanych w kierunku parametrów mikrobiologicznych, obowiązuje od 1 września 2022 r. POBIERZ

Adres do wysyłki dokumentacji i wyników badań:

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB
Ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

Wniosek o ocenę i kwalifikację rodzajową wody wraz z wymaganą dokumentacją może być równocześnie przesłany drogą mailową na adres: kwalifikacja.wody@pzh.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 54 21 319, 22 54 21 401

W celu przeprowadzenia oceny i kwalifikacji rodzajowej wody wydobywanej na terenie kraju, należy dostarczyć (pocztą lub kurierem) następujące dokumenty i wyniki badań:

 • wniosek o wydanie oceny i kwalifikacji rodzajowej wody
 • dokumentację hydrogeologiczną zawierającą zestawienie zbiorcze wyników wiercenia otworu przez uprawnionego geologa, położenie ujęcia, strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia wody
 • decyzję dotyczącą zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia
 • schemat rozlewni i procesu rozlewniczego, wykaz stosowanych procesów technologicznych
 • sprawozdania z badań fizykochemicznych, mikrobiologicznych oraz radiologicznych wody z odwiertu/ujęcia zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 31.03.2011r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. 2011 nr 85 poz. 466) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych

[Do oceny należy dostarczyć zarówno aktualne wyniki badań fizykochemicznych, mikrobiologicznych oraz radiologicznych (wykonane do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o ocenę i kwalifikację) oraz wyniki badań z kilku lat poprzedzających złożenie wniosku.]

 • sprawozdania z badań fizykochemicznych, mikrobiologicznych oraz radiologicznych wody przygotowanej do udostępniania w opakowaniach jednostkowych/produktu gotowego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 31.03.2011r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. 2011 nr 85 poz. 466) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych

[Do oceny należy dostarczyć zarówno aktualne wyniki badań fizykochemicznych, mikrobiologicznych oraz radiologicznych (wykonane do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o ocenę i kwalifikację) oraz wyniki badań z kilku lat poprzedzających złożenie wniosku.]

 • wydruk etykiety wody butelkowanej

W przypadku wód importowanych z krajów nienależących do Unii Europejskiej, do oceny i kwalifikacji rodzajowej należy dostarczyć (pocztą lub kurierem) następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie oceny i kwalifikacji rodzajowej wody
 • aktualne zaświadczenie wydane przez właściwe organy w kraju wydobywania, że woda ta jest zgodna z przepisami załącznika I sekcja I oraz, że dokonuje się regularnych kontroli stosowania wymogów załącznika II pkt 2. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009r.
 • dokumentację hydrogeologiczną zawierającą zestawienie zbiorcze wyników wiercenia otworu przez uprawnionego geologa, położenie ujęcia, strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia wody
 • schemat technologiczny rozlewni i procesu rozlewniczego, wykaz stosowanych procesów technologicznych
 • sprawozdania z badań fizykochemicznych, chemicznych, mikrobiologicznych oraz radiologicznych wody z odwiertu/ujęcia zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 31.03.2011r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. 2011 nr 85 poz. 466) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych

[Do oceny należy dostarczyć zarówno aktualne wyniki badań fizykochemicznych, mikrobiologicznych oraz radiologicznych (wykonane do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o ocenę i kwalifikację) oraz wyniki badań z kilku lat poprzedzających złożenie wniosku.]

 • sprawozdania z badań fizykochemicznych, chemicznych, mikrobiologicznych oraz radiologicznych wody przygotowanej do udostępniania w opakowaniach jednostkowych/produktu gotowego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 31.03.2011r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. 2011 nr 85 poz. 466) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych

[Do oceny należy dostarczyć zarówno aktualne wyniki badań fizykochemicznych, mikrobiologicznych oraz radiologicznych (wykonane do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o ocenę i kwalifikację) oraz wyniki badań z kilku lat poprzedzających złożenie wniosku.]

 • wydruk etykiety wody butelkowanej

Uprzejmie informujemy, że dokumentacja powinna być przedłożona w języku polskim lub angielskim (tłumaczona przez tłumacza przysięgłego). Dokumentację i wniosek o wydanie oceny i kwalifikacji wody wydobywanej w kraju spoza Unii Europejskiej zgłasza dystrybutor, który będzie odpowiedzialny za jej obrót w Polsce.

Jednocześnie informujemy o możliwości wykonania w naszym Instytucie badań fizykochemicznych, mikrobiologicznych oraz radiologicznych wody z ujęcia oraz przygotowanej do udostępniania w opakowaniach jednostkowych, produktu gotowego.

Dane kontaktowe do Pracowni prowadzących badania:

fizykochemiczne – Pracownia Uzdrowiskowych Surowców Leczniczych i Analiz Fizykochemicznych, Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska tel.: 22 54 21 401, tel. 22 54 21 402

mikrobiologiczne – Pracownia Mikrobiologii Sanitarnej, Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska tel. 22 54 21 304, tel. 22 54 21 449

radiologiczne – Pracownia Higieny Radiacyjnej, Zakład Higieny Radiacyjnej i Radiobiologii tel. 22 54 21 226

Skip to content