| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB posiada unikatowy zasób danych publicznych (ISP) dotyczących zdrowia populacji Polski, jak również bezpieczeństwa żywności i zagrożeń środowiskowych. Dane te stanowią istotne źródło informacji koniecznej dla działań planistycznych zarówno dla jednostek administracji publicznej różnych szczebli, dla służby zdrowia jak i dla przedsiębiorców pracujących w powiązanych branżach. Istotą projektu jest wprowadzenie kluczowych usprawnień w procesie gromadzenia i przechowywania danych poprzez budowę Systemu, który będzie integrował wszystkie źródła danych posiadanych i pozyskiwanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH        – PIB w taki sposób, aby możliwe stało się udostępnianie zgromadzonych informacji z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY

Głównym miejscem przetwarzania i archiwizacji danych o chorobach zakaźnych w Polsce jest Zakład Epidemiologii w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH - PIB, który zatrudnia specjalistów sprawujących nadzór nad poszczególnymi jednostkami chorobowymi w zakresie Ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

W zakresie bezpieczeństwa żywności Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - PIB pełni w kraju zasadniczą rolę w zakresie oceny ryzyka zdrowotnego. Jego misją jest m.in. gromadzenie i analiza danych, które umożliwiają przygotowanie charakterystyk i monitorowanie zagrożeń wywierających bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo

SYSTEM UDOSTĘPNIANIA DANYCH EpiBaza

Podstawową funkcjonalnością wybudowanego w ramach projektu Systemu EpiBaza będzie integracja wszystkich źródeł danych posiadanych i pozyskiwanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - PIB w taki sposób, aby możliwe stało się udostępnianie informacji z zachowaniem bezpieczeństwa w związku z przetwarzaniem danych

AKTUALNOŚCI

Projekt „EpiBaza – Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”(typ projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).
Skip to content