| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Głównym miejscem przetwarzania i archiwizacji danych o chorobach zakaźnych w Polsce jest Zakład Epidemiologii w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – PIB, który zatrudnia specjalistów sprawujących nadzór nad poszczególnymi jednostkami chorobowymi w zakresie Ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Tu, na szczeblu centralnym weryfikuje się zgłoszenia pozyskiwane przez Państwową Inspekcję Sanitarną, analizuje, gromadzi i udostępnia dane dla poszczególnych grup interesariuszy.

Co to jest nadzór epidemiologiczny?

Nadzór epidemiologiczny jest to ciągłe, systematyczne zbieranie, analiza i interpretacja oraz udostępnianie danych dotyczących zdrowia ludzi, które są niezbędne do planowania i wdrażania działań z dziedziny zdrowia publicznego, a także do oceny ich wyników.

Dlaczego potrzebny jest nadzór epidemiologiczny?

Nadzór epidemiologiczny umożliwia:

• wczesne ostrzeganie o pojawiających się lub zbliżających się zagrożeniach dla zdrowia publicznego;
• dokumentowanie efektów interwencji i śledzenie postępów;
• dostarczanie danych do ustalenia priorytetów i strategii polityki zdrowotnej.

Jakie dane trafiają do nadzoru epidemiologicznego?

• Dane o zachorowaniach na choroby, które przez swe rozpowszechnienie lub/i ciężkość stanowią szczególne obciążenie dla społeczeństwa;
• Dane o przebiegu chorób i ich konsekwencjach: zgony, hospitalizacje, okres choroby i związanej z nią niepełnosprawności;
• Dane o czynnikach ryzyka chorób, czyli o rzeczach, cechach, sytuacjach i zachowaniach, które wpływają na możliwość zachorowania lub na ciężkość i przebieg choroby;
• Dane o działaniach profilaktycznych podejmowanych na masową skalę np. szczepienia.
• Uzupełnieniem są dane o charakterze ekonomicznym: absencja chorobowa, utrata dochodów, utrata produktywności, świadczenia socjalne.

Jaką wartością dodaną dla nadzoru epidemiologicznego jest EpiBaza?

• Dzięki cyfryzacji danych będzie można określić tendencje w zapadalności na choroby szczególnie ważne dla zdrowia publicznego.
• Wprowadzenie łatwych do wypełnienia, uniwersalnych formularzy elektronicznych ułatwi i przyspieszy zarówno wprowadzanie danych, jak i ich analizę.
• Dostępny i szybko działający system będzie zbierał informacje zgłaszane na bieżąco z obszaru całego kraju. Umożliwi to stacjom sanitarno-epidemiologicznym i instytucjom centralnym dostęp do tych informacji i ułatwi szybkie reagowanie w sytuacjach zagrożeń.
• Poprawi nadzór nad chorobami zakaźnymi w zakresie niemal wszystkich atrybutów systemu.

Skip to content