| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Podstawową funkcjonalnością wybudowanego w ramach projektu Systemu EpiBaza będzie integracja wszystkich źródeł danych posiadanych i pozyskiwanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB w taki sposób, aby możliwe stało się udostępnianie informacji z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w związku z przetwarzaniem danych wrażliwych.

System będzie integrował dane z istniejących w NIZP PZH – PIB systemów informatycznych oraz będzie umożliwiał wprowadzanie danych do Systemu bezpośrednio przez uczestników procesu gromadzenia informacji (pracownicy: PSSE, GSSE, WSSE, laboratoriów, NIZP PZH – PIB).

Rozwiązanie przyczyni się do optymalizacji procesu gromadzenia i przetwarzania danych w całym systemie obejmującym nadzór epidemiologiczny oraz urzędową kontrolę żywności na terenie całego kraju oraz zapewni trwałość projektu pod względem utrzymania aktualnej, systematycznie uzupełnianej bazy danych.

Moduły
Projektowany System będzie się składał z modułów:

• Moduł Bezpieczeństwa Żywności
• Moduł przetwarzania informacji w zakresie Epidemiologicznego Nadzoru Bieżącego

Możliwości systemu

System umożliwi:

• Dostęp do danych historycznych
• Dostęp do danych bieżących
• Integrację z istniejącymi systemami
• Wymianę danych pomiędzy systemami
• Dostęp do danych w nim gromadzonych

Skip to content