| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

O Instytucie

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB jest najstarszą instytucją zdrowia publicznego w Polsce.

Został powołany do życia 21 listopada 1918 roku, kilka dni po ogłoszeniu niepodległości Polski. Utworzony jako Państwowy Centralny Zakład Epidemiologiczny, w 1923 roku przemianowany na Państwowy Zakład Higieny (PZH), od 2007 roku nosił nazwę Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), a w lipcu 2021 po zmianie statusu  został przemianowany na Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.

Państwowy Zakład Higieny powstał jako naukowe i laboratoryjne zaplecze służby zdrowia. Od samego początku był projektowany według dalekosiężnej wizji Ludwika Rajchmana (pierwszego dyrektora PZH w latach 1918-1932 i późniejszego współtwórcy UNICEF) jako nowoczesny instytut obejmujący swą działalnością ekspercką podstawowe domeny zdrowia publicznego.

Historia "Higjeny" w Polsce

W 2018 roku obchodziliśmy stulecie istnienia Instytutu. Z tej okazji powstał portal 👉 www.100lat.pzh.gov.pl, gdzie znajdziecie Państwo wiele interesujących faktów z historii PZH. Zapraszamy do lektury!

Misja NIZP PZH - PIB

Misją Instytutu na przełomie lat było kształtowanie zdrowia publicznego w Polsce, w szczególności w obszarze zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, monitorowania czynników ryzyka w żywności, wodzie i powietrzu oraz promocji zdrowia.

Tak jest do dzisiaj. Realizowane w Instytucie zadania mają na celu wzmocnienie poczucia wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową. Znajdujemy rozwiązania, dzięki którym ludzie mogą żyć zdrowo, długo i aktywnie.  Zapewniamy badaniom i rozwiązaniom wiarygodność naukową i umożliwiamy korzystanie z nich wszystkim, którzy troszczą się o zdrowie swoje i całego społeczeństwa.

👉 Zobacz też: STATUT NIZP PZH – PIB

Czym zajmuje się NIZP PZH - PIB?

 • Monitorowaniem sytuacji zdrowotnej i oceną potrzeb zdrowotnych ludności w Polsce.
 • Monitorowaniem i oceną biologicznych, chemicznych i fizycznych czynników ryzyka dla zdrowia człowieka, w tym w aspekcie bezpieczeństwa żywności i wody.
 • Zabezpieczaniem ludności przed chorobami zakaźnymi i działaniami w zakresie prewencji chorób przewlekłych.
 • Analizami ekonomicznymi i systemowymi w ochronie zdrowia.
 • Prowadzimy działalność ekspercką na potrzeby instytucji państwowych, Komisji Europejskiej oraz podmiotów gospodarczych.

Jakie usługi oferuje NIZP PZH - PIB?

👉 wysokospecjalistyczne badania diagnostyczne
👉 Medyczne Laboratoria Diagnostyczne
👉 badania i ekspertyzy
👉 atestację materiałów i wyrobów pod kątem bezpieczeństwa zdrowotnego
👉 kontrolę jakości sprzętu radiologicznego stosowanego w medycynie 

Oprócz tego w ramach Instytutu:

 • Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach nauki medyczne i nauki o zdrowiu 👉 Zobacz Kariera Naukowa
 • Funkcjonuje Centrum Kształcenia Kadr oferujące szeroki zakres szkoleń i warsztatów, obejmujący obszerną tematykę zagadnień związanych z funkcjonowaniem laboratoriów, mikrobiologią, epidemiologią, czy zdrowiem publicznym
  👉 Więcej o szkoleniach NIZP PZH – PIB na stronie https://www.pzh.gov.pl/uslugi/szkolenia
 • Funkcjonuje Biblioteka Naukowa z unikalnym zbiorem historycznych i współczesnych publikacji, z którego można korzystać na miejscu w czytelni 👉 Zobacz bibliografię
 • Prowadzimy Fundację Wspólnie dla Zdrowia, której celem jest wspieranie rozwoju i promocji nauki, ochrony zdrowia oraz opieki nad zabytkami, w tym w szczególności wspieranie NIZP PZH – PIB we wszelkich jego poczynaniach 👉 https://wspolniedlazdrowia.org/
 • Oferujemy wynajem sal konferencyjnych 👉 https://www.pzh.gov.pl/uslugi/wynajem-sal/

Więcej o tym, jak obecnie funkcjonuje NIZP PZH - PIB:

Obserwuj NIZP PZH - PIB w mediach społecznościowych:

Skip to content