| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

INFORMACJE OGÓLNE

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach:

• nauki medyczne,
• nauki o zdrowiu.

Przewody doktorskie prowadzone są na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1789) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r., poz. 1669 z późn. zm.)

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Maria Piotrowicz
24 czerwca 2021 r godz. 10:00
Informacja o obronie 24.06.2021

Dr Agnieszka Paradowska-Gorycka

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład Komisji habilitacyjnej
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr A. Paradowska-Gorycka
Uchwała o nadaniu dr A. Paradowskiej-Goryckiej stopnia dr hab.

Dr Monika Staniszewska

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr M. Staniszewska
Uchwała o nadaniu dr M. Staniszewskiej stopnia dr hab.

Dr Magdalena Wieczorek

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat 
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr M. Wieczorek
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego 

Dr Janusz Stańczak

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej
Skład komisji habilitacyjnej
Skład komisji habilitacyjnej – uzupełnienie 
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Janusza Stańczaka
Uchwała o nadaniu stopnia

Dr Jolanta Solecka

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej
Skład komisji habilitacyjnej 
Harmonogram przebiegu postęp hab. dr J. Soleckiej prowadzonego w NIZP-PZH
Uchwała o nadaniu stopnia

Dr Małgorzata Dobrzyńska

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 
Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Dobrzyńskiej 
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Dobrzyńskiej

Dr Aleksandra Zasada

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej 
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Zasady
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Aleksandrze Zasadzie

Dr Tomasz Chmielewski

• Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 
Autoreferat 
Skład komisji habilitacyjnej 
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Tomasza Chmielewskiego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Tomaszowi Chmielewskiemu

Skip to content