| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

UMOWA Nr 7143/IA/SN/2020 – “Aparatura do badań z zastosowaniem metod alternatywnych do badań na zwierzętach”.

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa
• nazwa programu: Dotacja celowa na finansowanie inwestycji związanej z działalnością naukową
• nazwa projektu: „Aparatura do badań z zastosowaniem metod alternatywnych do badań na zwierzętach”
• wartość dofinansowania: 2.616.000,00 zł

Celem projektu jest zakup aparatury naukowo-badawczej umożliwiającej prowadzenie szerokich badań substancji aktywnych, w szczególności potencjalnych nowych leków, wyrobów medycznych, nośników substancji aktywnych oraz technik ich uwalniania, suplementów i kosmetyków, z wykorzystaniem metod alternatywnych do badań na zwierzętach. W ramach uzyskanego dofinansowania planowany jest zakup automatycznego systemu obrazowania typu High Content Screening/High Content Analysis (HCS/HCA)  oraz aparatury do wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Aparatura będzie wykorzystywana do szerokiego zakresu badań realizowanych w NIZP-PZH i umożliwi odstąpienie od metod wykorzystujących modele zwierzęce poprzez wprowadzenie metod alternatywnych. Zakupiona aparatura będzie również dostępna do wykorzystania przez inne podmioty w ramach obecnej i przyszłej współpracy w zakresie prowadzonych badań, a także studentów kierunków medycznych, biologicznych i biotechnologicznych w ramach współpracy z uczelniami.

Skip to content