| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Akronim: Junior – Edu-Żywienie (JEŻ)

  1. Nazwa zadania: „Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Akronim: Junior – Edu-Żywienie (JEŻ)” finansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Umowy nr MEiN/2022/DPI/97
  2. Dotacja celowa w wysokości 10 000 000, 00 zł otrzymana od Ministra Edukacji i Nauki
  3. Termin realizacji: 31.12.2022 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia wspólnie przygotowało Program edukacji żywieniowej uczniów. Przedsięwzięcie jest kolejnym filarem Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii.   W ramach programu zostaną przeprowadzone badania wiedzy żywieniowej i potrzeb uczniów szkół podstawowych, które posłużą opracowaniu i wdrożeniu ogólnopolskiego modelu edukacji żywieniowej. Program przyczyni się również do zwiększenia wiedzy i kompetencji nauczycieli w tym zakresie. W przedsięwzięcie zostaną zaangażowani także rodzice. Prace badawczo-wdrożeniowe będą realizowane przez zespoły ekspertów z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny – PIB w Warszawie. W pierwszym etapie programu zostaną przeprowadzone badania ankietowe i wywiady wśród dzieci, nauczycieli i rodziców. Ich celem będzie określenie poziomu wiedzy żywieniowej, zrozumienie potrzeb w tym zakresie oraz szukanie kierunków zmian w tych obszarach. Uzyskane wyniki badań i obserwacji umożliwią opracowanie oraz wdrożenie treści i form nauczania z zakresu żywienia, które będą dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych uczestników projektu.   Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji żywieniowej pozwoli na kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków żywieniowych uczniów, ich rodziców oraz rodzeństwa, a w efekcie do zmiany dotychczasowego stylu życia. Realizacja programu przyczyni się także do podniesienia świadomości na temat roli żywienia w powiązaniu z aktywnością fizyczną.   Zachęcamy do udziału w badaniach realizowanych w ramach Programu edukacji żywieniowej uczniów.

Strona internetowa: https://jez.edu.pl

Skip to content