| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Projekt “REFSA – Machine Learning-based systems for the automation of systematic literature reviews in food safety domain.”

REFSA –  Machine Learning-based systems for the automation of systematic literature reviews in food safety domain, akronim: REFSA

Celem projektu jest opracowanie systemu wspomagającego przeprowadzanie systematycznego przeglądu literatury (Systematic Literature Review – SLR) w obszarze bezpieczeństwa żywności.

Instytucje naukowe uczestniczące w ocenie ryzyka w obszarze bezpieczeństwa żywności mają obowiązek wydawania opinii dotyczących zanieczyszczeń chemicznych, dodatków do żywności, pozostałości pestycydów, nowej żywności i wielu innych zagadnień istotnych dla zdrowia publicznego. Przygotowanie opinii wymaga przeglądu dużej liczby prac naukowych (liczonych w tysiącach) związanych z badanym zagadnieniem. Istniejące obecnie aplikacje wspomagające SLR’y są mało przydatne w automatyzacji procesu poszukiwania pracy w obszarze bezpieczeństwa żywności, gdyż nie uwzględniają interdyscyplinarnego charakteru tej dziedziny wiedzy. System zaproponowany w projekcie jest oparty na multidyscyplinarnej wiedzy zawartej w ontologiach wykorzystywanych w tworzeniu reprezentacji numerycznych analizowanych artykułów. Na podstawie reprezentacji numerycznej artykułów dokonywana jest selekcja tych artykułów, które są przydatne przy formułowaniu opinii.

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 – 01.01.2024
Całkowity budżet realizacji projektu: 5 983 369,13 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 836 020,97 zł
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak

Strona projektu: https://refsa-project.com

Projekt jest realizowany przez konsorcjum w składzie: Wydział MINI Politechniki Warszawskiej (lider konsorcjum), Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, Oslo Metropolitan University, Norwegian Scientific Committee for Food and Environment, Tecna, Sp. z o.o.

Projekt finansowany z funduszy norweskich w ramach programu „Badania stosowane”.

Skip to content