| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Projekt TANGO-IV-A/0015/2019-00 pt. “Przenośne mikrourządzenie do szybkiej diagnostyki zakażeń beta-koronawirusami, w tym SARS-CoV, MERS-CoV oraz nowym koronawirusem SARS-CoV-2”.

Projekt TANGO-IV-A/0015/2019-00 pt. “Przenośne mikrourządzenie do szybkiej diagnostyki zakażeń beta-koronawirusami, w tym SARS-CoV, MERS-CoV oraz nowym koronawirusem SARS-CoV-2”. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Wspólne Przedsięwzięcie TANGO.

Celem projektu jest opracowanie niewielkiego modułu mikroprzepływowego umożliwiającego szybkie powielenie wybranej sekwencji kwasów nukleinowych podlegających późniejszej detekcji z wykorzystaniem elektrochemicznych lub optycznych czujników, które może zostać wykorzystane do diagnostyki zakażeń beta-koronawirusami, takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2, które w ostatnich latach wykazują znaczący potencjał epidemiczny. Planowane urządzenie będzie charakteryzował ogromny potencjał diagnostyczny w postaci łatwego i szybkiego zaadaptowania go do różnego typu badań prowadzonych w oparciu o amplifikację kwasów nukleinowych (np. diagnostyka chorób zakaźnych u ludzi, diagnostyka weterynaryjna, badania żywności).

Projekt jest odpowiedzią na aktualną światową potrzebę wiarygodnych i szybkich testów do wykrywania nowego wirusa SARS-CoV-2 jednak założenia projektu umożliwiają elastyczne dostosowanie opracowywanego urządzenia do zmieniających się potrzeb rynkowych i społecznych.

Okres realizacji: 2020-2021

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramachprogramu Wspólne Przedsięwzięcie TANGO

Wartość projektu: 249 687,50 zł (wartość dofinansowania: 249 687,50 zł)

Skip to content