| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Projekt POIR.01.01.01-00-0638/20 pt. “Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania miniaturowych urządzeń diagnostycznych do szybkiego wykrywania wirusa SARS-CoV-2 w trybie POCT”.

Projekt POIR.01.01.01-00-0638/20 pt. “Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania miniaturowych urządzeń diagnostycznych do szybkiego wykrywania wirusa SARS-CoV-2 w trybie POCT”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka „Koronawirusy”. Całkowita wartość projektu wynosi 7 772 929,00 zł, a wartość dofinansowania 6 731 770,20 zł. Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie ScreenMed Sp. z o.o., Politechnika Warszawska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej medycznej technologii do szybkiej diagnostyki COVID-19 z wykorzystaniem biosensorów elektrochemicznych. Zaplanowane w projekcie prace pozwolą na stworzenie w pełni funkcjonującego urządzania do szybkiej i mobilnej diagnostyki, która umożliwi wykrywanie w próbkach pobranych od pacjenta materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2, antygenów tego wirusa, a także przeciwciał wytworzonych przez organizm pacjenta na skutek kontaktu z wirusem. Tak kompleksowe podejście pozwoli na czułą i rzetelną diagnostykę zakażeń COVID-19 niezależnie od fazy choroby. Opracowany system będzie mógł być wykorzystywany przez lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych w warunkach pozalaboratoryjnych (tzw. diagnostyka Point-Of-Care), a w dalszej perspektywie może mieć także zastosowanie w systemach autokontroli stanu zdrowia przez pacjentów.

Okres realizacji: 2020-2022

Wartość projektu: 7 772 929,00 zł (wartość dofinansowania: 6 731 770,20 zł)

Beneficjenci: Konsorcjum ScreenMed Sp. z o.o., Politechnika Warszawska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Skip to content