| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Projekt nr POPC.02.04.00-00-0089/20-00 pn. „e-Atesty Uruchomienie e-Usługi za Pośrednictwem Dedykowanej Aplikacji Mobilnej Wspieranej Interoperacyjną Platformą Informatyczną”.

Projekt nr POPC.02.04.00-00-0089/20-00 pn. „e-Atesty Uruchomienie e-Usługi za Pośrednictwem Dedykowanej Aplikacji Mobilnej Wspieranej Interoperacyjną Platformą Informatyczną”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”

Działanie nr 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne
i informacje sektora publicznego”

Projekt nr/akronim

POPC.02.04.00-00-0089/20-00 eAtesty

Okres realizacji: 13.11.2020 do 12.05.2023

Główny cel projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie oraz uruchomienie innowacyjnego pakietu e-usług, świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej i interaktywnej strony internetowej z wykorzystaniem Informacji Sektora Publicznego w zakresie wyrobów posiadających Atesty Higieniczne i Świadectwa Jakości Zdrowotnej. Projektowana usługa wpłynie na wzmocnienie zastosowań TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) dla e-administracji poprzez udostępnienie przetworzonych informacji z obszaru e-zdrowia. Utworzona w ramach projektu aplikacja umożliwiająca ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej. Zaprojektowane rozwiązania przyniosą zauważalne korzyści społeczne i ekonomiczne dla odbiorców przede wszystkim w zakresie zwiększenia świadomości konsumentów odnośnie dostępności certyfikowanych w NIZP – PZH produktów, uznawanych za bezpieczne pod względem ich wpływu na zdrowie człowieka. Jednocześnie przyczynią się do poprawy jakości życia obywateli oraz do usprawnienia funkcjonowania działalności przedsiębiorców zapewniając szeroki, nieograniczony dostęp do usługi za pośrednictwem aplikacji elektronicznej, a także kreowania rynku i promocji bezpiecznych produktów i wyrobów wysokiej jakości.

Efektem realizacji projektu będzie zamieszczenie linku na portalu dane.gov.pl za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://dane.gov.pl/ do działającej e-usługi będącej przedmiotem projektu wraz z jej opisem.

Opis projektu: Założeniem projektu jest zaprojektowanie oraz stworzenie aplikacji mobilnej wraz z platformą informatyczną umożliwiającą wszystkim obywatelom oraz przedsiębiorcom analizę wyrobów, które objęte są Atestami Higienicznymi i Świadectwami Jakości Zdrowotnej NIZP-PZH a także uproszczenie procedury występowania o nadanie i uzyskanie certyfikatów.
Narzędzie pozwoli na realizację celów zdrowotnych, rozumianych jako poprawa jakości codziennego żywienia i pracy poprzez wybieranie bezpiecznych atestowanych produktów.
Informacja ISP prezentowana będzie w formie graficznej, przedstawiająca między innymi grupy rodzajowe certyfikowanych produktów, liczbę certyfikatów, ujęcie czasowe oraz grupy przedsiębiorców występujących o certyfikat. Dodatkowo prezentowane będą dane upodobań konsumenckich, w zakresie najczęściej wyszukiwanych grup certyfikowanych wyrobów.
Dostęp do platformy informatycznej możliwy będzie za pośrednictwem aplikacji mobilnych oraz za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wartość dofinansowania z UE: 3 209 185,30 zł

Skip to content