| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Access to Vaccination for Newly Arrived Migrants (AcToVax4NAM)

Projekt AcToVax4NAM ma na celu zwiększenie poziomu zaszczepienia wśród nowoprzybyłych migrantów. Beneficjentami są nowo przybyli migranci do krajów tranzytowych i docelowych UE/EOG.

Projekt AcToVax4NAM jest odpowiedzią na nadrzędną strategię Komisji Europejskiej mającą na celu poprawę poziomu zaszczepienia w UE przy jednoczesnym zmniejszeniu nierówności w dostępie do szczepień. Projekt powstał w wyniku specjalnego zaproszenia w ramach trzeciego programu UE w dziedzinie zdrowia, aby: “Poprawić dostęp do szczepień dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, odizolowanych i trudno dostępnych”

Głównym celem projektu AcToVax4NAM, a także działań w NIZP PZH-PIB  jest poprawa dostępu do szczepień, a tym samym poprawa poziomu zaszczepienia u nowo przybyłych migrantów. Działania ukierunkowane są na choroby, którym można zapobiegać na drodze szczepień, będących częścią krajowego programu szczepień ochronnych oraz szczepień przeciw COVID-19.

Więcej informacji na https://www.accesstovaccination4nam.eu

Skip to content