| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

„Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)”.

Projekt: „Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)” w ramach Umowy nr POPC.02.02.00-00-0034/19-00, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Planowany okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. – 01.10.2023 r.

Biuro projektu: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa (00-791), ul. Chocimska 24; tel. (22) 54-21-400; fax. (22) 849-74-84

Celem głównym projektu jest cyfryzacja procesów back-office w NIZP-PZH, a tym samym poprawa warunków funkcjonowania i podniesienie efektywności działań Instytutu, które pozwolą m.in. na poszerzenie zakresu spraw realizowanych drogą elektroniczną za pomocą modernizacji rozproszonych systemów dziedzinowych narzędziem centralnym, które umożliwi globalne zarządzanie danymi, jednocześnie pozwalając na skrócenie procesu decyzyjnego, zarządczego i kontrolnego.

Opis projektu: W ramach projektu planowana jest budowa innowacyjnego systemu zgodnego z referencyjnym modelem cyfryzacji urzędów optymalizującego procesy i procedury obszaru back-office przyczyniając się do usprawnienia funkcjonowania Instytutu, a tym samym przyspieszając załatwianie spraw, co przełoży się również na podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców. Odbędzie się to poprzez wdrożenie rozwiązań umożliwiających obsługę dotychczas niezinformatyzowanych obszarów działalności Instytutu.

Podczas trwania projektu w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – PIB wdrożono:
EZD – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami
Większość pracowników obecnych jak i nowozatrudnionych odbyła już szkolenia z produkcyjnej wersji systemu – EZD PUW, aktualnie trwają pracę nad wdrożeniem normalnej wersji systemu i użytkowaniu jedynie jego do prowadzenia wszystkich procesów.
LIMS (Laboratory Information Management System) – System laboratoryjny
W dniu 01.03.2023 pracownicy rozpoczęli pracę w systemie LIMS. Jest to systemem, który zarządza informacjami laboratoryjnymi, oferuje kluczowe funkcje wspierające procesy nowoczesnego laboratorium. System jest na bieżąco eksploatowany.
ERP (Enterprise Resource Planning) – zarządzanie procesami backoffice
ERP pomaga efektywnie zarządzać wszystkimi procesami, w tym: finansami, HR, produkcją, łańcuchem dostaw, usługami, nabyciem i innymi w zintegrowanym systemie. Często nazywany jest systemem ewidencji organizacji. W dniu 15.03.2023 odebrano etap zarządczy nr 3 i etap techniczny nr 5. W dniu 15.03.2023 odebrano etap zarządczy nr 4 i etap techniczny nr 6 i 7 protokołem odbioru końcowego systemu – od 15.03.2023 r. system ERP działa w wersji produkcyjnej. Obecnie trwają prace powdrożeniowe oraz rozwojowe systemu.

Wdrażanie systemów w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH-PIB poparte jest szkoleniami pracowników i promocją projektu. Planowane są specjalistyczne szkolenia:
• dla kadry zarządzającej – obszar: optymalizacja procesów, funkcjonalności Systemu;
• dla działów merytorycznych i organizacyjnych – obszar: produkty Systemu, funkcjonalności;
• dla pracowników działu IT – obszar: zarządzanie infrastrukturą, siecią, przepływami.

Dofinansowanie projektu z UE: 14 891 106,75 PLN
Wartość projektu: 17 626 291,48 PLN

Skip to content