| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

„Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)”.

Projekt: „Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)” w ramach Umowy nr POPC.02.02.00-00-0034/19-00, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Planowany okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. – 01.10.2023 r.

Biuro projektu: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa (00-791), ul. Chocimska 24; tel. (22) 54-21-400; fax. (22) 849-74-84

Celem głównym projektu jest cyfryzacja procesów back-office w NIZP-PZH, a tym samym poprawa warunków funkcjonowania i podniesienie efektywności działań Instytutu, które pozwolą m.in. na poszerzenie zakresu spraw realizowanych drogą elektroniczną za pomocą modernizacji rozproszonych systemów dziedzinowych narzędziem centralnym, które umożliwi globalne zarządzanie danymi, jednocześnie pozwalając na skrócenie procesu decyzyjnego, zarządczego i kontrolnego.

Opis projektu: W ramach projektu planowana jest budowa innowacyjnego systemu zgodnego z referencyjnym modelem cyfryzacji urzędów optymalizującego procesy i procedury obszaru back-office przyczyniając się do usprawnienia funkcjonowania Instytutu, a tym samym przyspieszając załatwianie spraw, co przełoży się również na podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców. Odbędzie się to poprzez wdrożenie rozwiązań umożliwiających obsługę dotychczas niezinformatyzowanych obszarów działalności Instytutu.

Dofinansowanie projektu z UE: 14 891 106,75 PLN
Wartość projektu: 17 626 291,48 PLN

Skip to content