| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

HPH składa się z Krajowych/Regionalnych Sieci HPH (tzw. członków Korporacyjnych), indywidualnych Szpitali/Placówek z krajów, w których nie istnieje sieć krajowa oraz z członków afiliowanych (nie będących placówkami ochrony zdrowia, ale działających na rzecz promocji zdrowia).

Krajowi Koordynatorzy Sieci HPH oraz Zarząd i Sekretariat HPH tworzą ciało decyzyjne – ZGROMADZENIE GENERALNE (GENERAL ASSEMBLY), którego kompetencje określa Konstytucja HPH.

Zarząd HPH

Zarząd Międzynarodowej Sieci Szpitali i Placówek Promujących Zdrowie (HPH) jest wybierany przez Zgromadzenie Generalne.  W skład Zarządu z prawem głosu mogą wchodzić osoby będące Krajowymi/Regionalnymi Koordynatorami HPH. Z aktualnym składem Zarządu HPH można zapoznać się tutaj.

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka, Krajowy Koordynator Polskiej Sieci Szpitali i Placówek Promujących Zdrowia jest wybrana na drugą kadencja jako członek Zarządu i jego Prezes.

Działalność organizacji wspiera Sekretariat HPH umiejscowiony w Hamburgu, w instytucji Optimedis. Więcej informacji tutaj.

Chief Executive Officer – dr Oliver Gröne

Koordynator Projektu HPH – Keriin Katsaros

Więcej informacji o Międzynarodowej Sieci Szpitali HPH można znaleźć tutaj.

Skip to content