| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Promujemy i wspomagamy rozwój koncepcji promocji zdrowia w szpitalach i służbie zdrowia oraz wspieramy jej wdrażanie poprzez tworzenie struktur, kultur, decyzji i procesów.

Dążymy do:

  • pełnienia roli lidera w sprawach istotnych dla promocji zdrowia w szpitalach i służbie zdrowia oraz angażowanie się w partnerstwo tam, gdzie potrzebne jest wspólne działanie,
  • kształtowania programu badań i stymulowania tworzenia, przekładania i upowszechniania wiedzy,
  • ustalania norm i standardów oraz promowania i monitorowania ich wdrażania,
  • przedstawiania etycznych i opartych na dowodach opcji politycznych,
  • zapewnienia wsparcia technicznego, katalizowania zmian i budowania trwałego potencjału instytucjonalnego,
  • monitorowania rozwoju promocji zdrowia w szpitalach i służbie zdrowia.
Skip to content