| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Projekt WHO –  Szpitale Promujące Zdrowie powstał w celu włączenia koncepcji, wartości i standardów promocji zdrowia w organizacyjną strukturę i kulturę szpitala. Od początku istnienia projektu przyjęto założenie podstawowe, że szpital poza jego pierwszoplanowym obowiązkiem udzielania świadczeń leczniczych na możliwe najwyższym poziomie, będzie także promował zdrowie w swoim środowisku, tj. w samym szpitalu i na obszarze objętym jego świadczeniami profilaktyczno-terapeutycznymi.

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie ułatwia i zachęca szpitale członkowskie do współpracy oraz wymiany doświadczeń i programów. Uczestnictwo w tej Sieci sprzyja podejmowaniu działań na rzecz pozyskiwania zdrowia, łącznie z aktywizowaniem wszystkich grup profesjonalnych środowiska szpitalnego. Szpital Promujący Zdrowie ma za zadanie rozwijać umiejętności pacjentów,  ich rodzin oraz pracowników w dziedzinie zachowania zdrowia.

 

Więcej informacji można znaleźć w broszurze Międzynarodowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie.

Misja HPH

Misją Międzynarodowej Sieci HPH jest pełnienie roli globalnego lidera, rzecznika, innowatora, badacza i zaufanego partnera w celu przyspieszenia reorientacji systemów ochrony zdrowia i usług zdrowotnych  w kierunku poprawy zdrowia, dobrostanu i sprawiedliwości zdrowotnej dla pacjentów i osób, które się nimi opiekują personelu i  społeczności pod opieką Szpitala oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczeństw.

Historia Międzynarodowej Sieci HPH

Nasza sieć została zainicjowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako podejście do reorientacji organizacji zdrowotnych. Promujemy i upowszechniamy uznane na całym świecie zasady, zalecenia i standardy dla szpitali i usług zdrowotnych zorientowanych na zdrowie, określone w Karcie Ottawskiej (1986), Deklaracji Budapesztańskiej w sprawie szpitali promujących zdrowie (1991), Zaleceniach Wiedeńskich (1997), Karcie Bangkockiej (2006) oraz Standardach promocji zdrowia w szpitalach (2006).

Wartości i zasady HPH

Wartości i zasady, na których opiera się Międzynarodowa Sieć HPH stanowią  priorytety i definiują działania sieci.

 • zorientowanie na zdrowie, dobrostan i  równy dostęp do ochrony zdrowia  (równość szans),
 • zaangażowanie w poprawę jakości,
 • zorientowanie na ludzi,
 • empowering – wspieranie samodzielnych decyzji,
 • proaktywność i innowacyjność,
 • włączanie i współpraca,
 • szacunek dla wszystkich osób i grup społecznych
 • uczciwość, etyka i sprawiedliwość,
 • działanie profesjonalne Evidence Based (oparte na faktach),
 • przejrzystość i odpowiedzialność,
 • dostosowanie działań do zmian w populacyjnych potrzebach zdrowotnych i modeli opieki zdrowotnej,
 • reagowanie  na zmieniające się psychologiczne, społeczne, behawioralne, kulturowe, polityczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia.

Od 2021 roku Międzynarodowa Sieć HPH publikuje raporty ze swojej działalności. Z raportami (w języku angielskim) można zapoznać się tutaj.

Skip to content