| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

W portalu dostępne są wartości wskaźników, które pozwolą prześledzić rozpowszechnienie wśród ludności Polski problemów zdrowotnych spowodowanych chorobami/grupami chorób oraz przyczynami zewnętrznymi związanych z warunkami klimatycznymi (lista chorób o potencjalnym związku z klimatem).

Analizowane są dwa zdarzenia zdrowotne – umieralność i chorobowość hospitalizowana. Jako wskaźniki przyjęto bezwzględne liczby osób zmarłych lub hospitalizowanych z danej przyczyny oraz rzeczywiste miesięczne współczynniki zgonów i hospitalizacji, liczone z uwzględnieniem liczby dni w poszczególnych miesiącach lat zwykłych i przestępnych.

Wartości wskaźników przedstawiono na poziomie województw i powiatów. Obliczono je dla ogółu ludności oraz oddzielnie dla mężczyzn i kobiet, a także dla osób w wieku 65 lat i starszych (65+), w tym samym układzie tj. ogółem i w podziale wg płci.

Wskaźniki dotyczące umieralności dotyczą ostatnich 20 lat, dla których w chwili obecnej (październik, 2020) dostępne są dane tj. okresu 1999-2018. W przypadku hospitalizacji, ze względu na rosnącą kompletność danych, prezentowane są wartości z okresu dziesięcioletniego (2009-2018).  

Źródłem danych o chorobowości hospitalizowanej jest Ogólnopolskie Badanie Chorobowości Szpitalnej Ogólnej realizowane przez Zakład Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności NIZP-PZH na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Dane o zgonach oraz wykorzystane w obliczeniach dane o liczbie ludności pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego.

Obliczenia wykonano w Zakładzie Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności NIZP-PZH.

Skip to content