| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

W ramach realizowanego projektu w zorganizowano  konferencje regionalne o charakterze informacyjnym, pod wspólnym tytułem „Wpływ zmian klimatu na stan zdrowia – identyfikacja i ocena zagrożenia czynników klimatycznych oraz klimat zależnych”.

W roku 2019 konferencje odbyły się stacjonarnie w Warszawie, Krakowie, Gdańsku oraz w Łodzi. W roku 2020 konferencje transmitowane były na żywo online, a uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i udziału w dyskusji w formie chat’u.

Celem zorganizowanych konferencji było rozpropagowanie wiedzy na temat związków klimatu ze zdrowiem, w tym:

  • Podniesienie społecznej świadomości o możliwych zagrożeniach zdrowotnych związanych ze zmianami klimatu w Polsce
  • Podniesienie świadomości grupy docelowej o możliwych zagrożeniach zdrowotnych związanych ze zmianami klimatu
  • Podniesienie kompetencji u osób uczestniczących w konferencjach
  • Upowszechnienie wiedzy o istniejących zagrożeniach zdrowotnych związanych ze zmianami klimatu w Polsce

Podczas konferencji zostały przedstawione cele i założenia realizowanego projektu ·„Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian” oraz następujące prezentacje:

Skip to content