| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Atlas umieralności ludności Polski 2008-2010

Analiza zróżnicowania poziomu umieralności ludności Polski w zależności od powiatu zamieszkania na postawie danych z rutynowego systemu rejestracji zgonów prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. Dane w podziale według płci, wieku i przyczyny zgonu (uwzględniono 32 grupy przyczyn) przedstawiono w postaci w postaci map i tabel. Rozszerzona wersja elektroniczna dostępna jest na stronie: http://atlas.pzh.gov.pl/

Publikacje do pobrania:

Atlas umieralności ludności Polski 2008-2010 B. Wojtyniak, D. Rabczenko, P. Pokarowski, A. Poznańska, J. Stokwiszewski
Atlas umieralności ludności Polski 2008-2010. Dodatek tabelaryczny B. Wojtyniak, D. Rabczenko, P. Pokarowski, A. Poznańska, J. Stokwiszewski

Skip to content