pzh@pzh.gov.pl

Rada Naukowa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny XX-tej kadencji
(13 września 2017r. –12 września 2021r.)

PREZYDIUM

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof CHOMICZEWSKI

Z-cy Przewodniczącego:
dr hab. n. o zdr. Magdalena ROSIŃSKA, prof. NIZP-PZH
dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH

Sekretarz:
dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ, prof. NIZP-PZH

Z-ca Sekretarza:
dr n. biol. Agnieszka CHOJECKA

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

dr hab. n. med. Aleksandra ZASADA, prof. NIZP-PZH

CZŁONKOWIE

1. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ, prof. NIZP-PZH
2. prof. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ-KOPEĆ
3. prof. dr hab. n. med. Magdalena BIELSKA-LASOTA
4. prof. dr hab. n. biol. Lidia B. BRYDAK
5. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH
6. dr n. biol. Agnieszka CHOJECKA
7. prof. dr hab. n. med. Krzysztof CHOMICZEWSKI
8. dr hab. n. med. Małgorzata DOBRZYŃSKA, prof. NIZP-PZH
9. dr hab. n. med. Piotr GRABARCZYK
10. prof. dr hab. n. med. Tomasz HRYNIEWIECKI
11. prof. dr hab. n. med. Marcin KAMIŃSKI
12. prof. dr hab. n. med. Danuta KORADECKA
13. dr hab. n. med. Leszek MARKUSZEWSKI
14. prof. dr hab. n. med. Joanna MATOWICKA-KARNA
15. dr n. med. Renata MATUSZEWSKA
16. dr n. o zdr. Marcin MIKOS
17. dr hab. n. med. Katarzyna PANCER
18.  dr hab. n. o zdr. Iwona PARADOWSKA-STANKIEWICZ, prof. NIZP-PZH
19. prof. dr hab. n. med. Małgorzata PAWŁOWSKA
20.   dr hab. n. o zdr. Katarzyna PIEKARSKA
21. dr hab. n. med. Jarosław PINKAS
22. dr n. med. Jacek POSTUPOLSKI
23. prof. dr hab. n. med. Waldemar RASTAWICKI
24. dr hab. n. o zdr. Magdalena ROSIŃSKA, prof. NIZP-PZH
25. dr n. med. Małgorzata SADKOWSKA-TODYS, prof. NIZP-PZH
26. dr hab. n. o zdr. Paweł STRUCIŃSKI, prof. NIZP-PZH
27. prof. dr hab. n. med. Magdalena STRUS
28. prof. dr hab. n. med. Andrzej SZPAK
29. prof. dr hab. n. med. Elżbieta A. TRAFNY
30. prof. dr hab. n. farm. Stefan TYSKI
31. dr hab. n. med. Piotr TYSZKO
32. dr n. med. Ewa URBAN
33. dr hab. n. med. Magdalena WIECZOREK
34. dr hab. n. med. Waldemar WIERZBA
35. dr hab. n. med. Aleksandra A. ZASADA, prof. NIZP-PZH
36. prof. dr hab. n. biol. Zofia ZWOLSKA

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych, w skład Rady Naukowej, niezależnie od liczby podanej powyżej, wchodzą dodatkowo:

Dyrektor NIZP-PZH – dr hab. n. o zdr. Grzegorz JUSZCZYK

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych – dr hab. n.med. Jolanta SOLECKA, prof. NIZP-PZH

Z-ca Dyrektora ds. Epidemiologii i Mikrobiologii – dr hab. n. med. Rafał GIERCZYŃSKI, prof. NIZP-PZH

Przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – dr n. biol. Piotr ZALESKI – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

Regulamin Rady Naukowej NIZP-PZH (PDF)

STAŁE KOMISJE I ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY RADZIE NAUKOWEJ NIZP-PZH

Komisja ds. opiniowania prac do Nagrody im. L. Rajchmana i innych nagród naukowych

1. prof. dr hab. n. med. Waldemar RASTAWICKI – Przewodniczący
2. dr hab. n. o zdr. Magdalena ROSIŃSKA, prof. NIZP-PZH – Z-ca Przewodniczącego
3. prof. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ-KOPEĆ
4. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH
5. dr hab. n med. Małgorzata DOBRZYŃSKA, prof. NIZP-PZH
6.  prof. dr hab. n. farm. Stefan TYSKI

Zespół Kwalifikacyjny opiniujący kwalifikacje osób zatrudnianych na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych

1. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH – Przewodniczący
2. dr hab. o zdr. Paweł STRUCIŃSKI, prof. NIZP-PZH – Z-ca Przewodniczącego
3. prof. dr hab. n. med. Magdalena BIELSKA-LASOTA
4. dr hab. n. med. Katarzyna PANCER
5. dr hab. n. med. Aleksandra ZASADA, prof. NIZP-PZH

Komisja ds. oceny dorobku naukowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych

1. dr hab. n. o zdr. Iwona PARADOWSKA-STANKIEWICZ, prof. NIZP-PZH – Przewodnicząca
2. prof. dr hab. n. med. Waldemar RASTAWICKI – Z-ca Przewodniczącej
3. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH
4. dr hab. n. o zdr. Magdalena ROSIŃSKA, prof. NIZP-PZH
5. dr hab. n. o zdr. Paweł STRUCIŃSKI, prof. NIZP-PZH
6. dr hab. n. med. Piotr TYSZKO 

Komisja ds. stopni i tytułów naukowych (w przypadku przewodów doktorskich wszczętych do 30.04.2019)

1. dr hab. n. med. Aleksandra ZASADA, prof. NIZP-PZH – Przewodnicząca
2. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH – Z-ca Przewodniczącej
3. dr hab. n. o zdr. Katarzyna PIEKRSKA
4. dr hab. n. o zdr. Magdalena ROSIŃSKA, prof. NIZP-PZH
5. dr hab. n. o zdr. Paweł STRUCIŃSKI, prof. NIZP-PZH
6. prof. dr hab. n. med. Magdalena STRUS
7. prof. dr. hab. n. med. Elżbieta A. TRAFNY
8. prof. dr hab. n. farm. Stefan TYSKI

Komisja ds. stopni naukowych (w przypadku postępowań doktorskich wg ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce)

  1. dr hab. med. Aleksandra ZASADA, prof. NIZP-PZH – Przewodnicząca
  2. dr hab. n. med. Jolanta SOLECKA, prof. NIZP-PZH – Z-ca Przewodniczącej
  3. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH
  4. dr hab. n. med. Waldemar RASTAWICKI
  5. dr hab. o zdr. Paweł STRUCIŃSKI, prof. NIZP-PZH
  6. dr. hab. n. med. Elżbieta A. TRAFNY
  7. dr hab. n. med. Piotr TYSZKO
Skip to content