pzh@pzh.gov.pl

Rada Naukowa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny XX-tej kadencji
(13 września 2017r. –12 września 2021r.)

PREZYDIUM

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof CHOMICZEWSKI

Z-cy Przewodniczącego:
dr hab. n. med. Elżbieta GOŁĄB, prof. NIZP-PZH
dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH

Sekretarz:
dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ, prof. NIZP-PZH

Z-ca Sekretarza:
dr n. biol. Agnieszka CHOJECKA

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

dr hab. n. med. Elżbieta GOŁĄB, prof. NIZP-PZH

CZŁONKOWIE

1. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ, prof. NIZP-PZH
2. prof. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ-KOPEĆ
3. prof. dr hab. n. med. Magdalena BIELSKA-LASOTA
4. prof. dr hab. n. biol. Lidia B. BRYDAK
5. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH
6. dr n. biol. Agnieszka CHOJECKA
7. prof. dr hab. n. med. Krzysztof CHOMICZEWSKI
8. dr hab. n. med. Małgorzata DOBRZYŃSKA, prof. NIZP-PZH
9. dr hab. n. med. Elżbieta GOŁĄB, prof. NIZP-PZH
10. dr hab. n. med. Piotr GRABARCZYK
11. prof. dr hab. n. med. Tomasz HRYNIEWIECKI
12. prof. dr hab. n. med. Marcin KAMIŃSKI
13. prof. dr hab. n. med. Danuta KORADECKA
14. dr hab. n. med. Leszek MARKUSZEWSKI
15. prof. dr hab. n. med. Joanna MATOWICKA-KARNA
16. dr n. med. Renata MATUSZEWSKA
17. dr n. o zdr. Marcin MIKOS
18. dr hab. n. med. Katarzyna PANCER
19.  dr hab. n. o zdr. Iwona PARADOWSKA-STANKIEWICZ, prof. NIZP-PZH
20. prof. dr hab. n. med. Małgorzata PAWŁOWSKA
21.   dr hab. n. o zdr. Katarzyna PIEKARSKA
22. dr hab. n. med. Jarosław PINKAS
23. dr n. med. Jacek POSTUPOLSKI
24. prof. dr hab. n. med. Waldemar RASTAWICKI
25. dr hab. n. o zdr. Magdalena ROSIŃSKA, prof. NIZP-PZH
26. dr n. med. Małgorzata SADKOWSKA-TODYS, prof. NIZP-PZH
27. dr hab. n. o zdr. Paweł STRUCIŃSKI, prof. NIZP-PZH
28. prof. dr hab. n. med. Magdalena STRUS
29. prof. dr hab. n. med. Andrzej SZPAK
30. prof. dr hab. n. med. Elżbieta A. TRAFNY
31. prof. dr hab. n. farm. Stefan TYSKI
32. dr hab. n. med. Piotr TYSZKO
33. dr n. med. Ewa URBAN
34. dr hab. n. med. Waldemar WIERZBA
35. dr hab. n. med. Aleksandra A. ZASADA, prof. NIZP-PZH
36. prof. dr hab. n. biol. Zofia ZWOLSKA

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych, w skład Rady Naukowej, niezależnie od liczby podanej powyżej, wchodzą dodatkowo:

Dyrektor NIZP-PZH – dr hab. n. o zdr. Grzegorz JUSZCZYK

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych – dr hab. n.med. Jolanta SOLECKA, prof. NIZP-PZH

Z-ca Dyrektora ds. Epidemiologii i Mikrobiologii – dr hab. n. med. Rafał GIERCZYŃSKI, prof. NIZP-PZH

Przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – dr n. biol. Piotr ZALESKI – Dyrektor Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków

Regulamin Rady Naukowej NIZP-PZH (PDF)

STAŁE KOMISJE I ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY RADZIE NAUKOWEJ NIZP-PZH

Komisja ds. opiniowania prac do Nagrody im. L. Rajchmana i innych nagród naukowych

1. prof. dr hab. n. med. Waldemar RASTAWICKI – Przewodniczący
2. dr hab. n. med. Elżbieta GOŁĄB, prof. NIZP-PZH – Z-ca Przewodniczącego
3. prof. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ-KOPEĆ
4. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH
5. dr hab. n. o zdr. Magdalena ROSIŃSKA, prof. NIZP-PZH
6. prof. dr hab. n. farm. Stefan TYSKI

Zespół Kwalifikacyjny opiniujący kwalifikacje osób zatrudnianych na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych

1. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH – Przewodniczący
2. dr hab. o zdr. Paweł STRUCIŃSKI, prof. NIZP-PZH – Z-ca Przewodniczącego
3. prof. dr hab. n. med. Magdalena BIELSKA-LASOTA
4. dr hab. n. med. Katarzyna PANCER
5. dr hab. n. med. Aleksandra ZASADA, prof. NIZP-PZH

Komisja ds. oceny dorobku naukowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych

1. dr hab. n. med. Elżbieta GOŁĄB, prof. NIZP-PZH – Przewodnicząca
2. prof. dr hab. n. med. Waldemar RASTAWICKI – Z-ca Przewodniczącej
3. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH
4. dr hab. n. o zdr. Magdalena ROSIŃSKA, prof. NIZP-PZH
5. dr hab. o zdr. Paweł STRUCIŃSKI, prof. NIZP-PZH
6. dr hab. n. med. Piotr TYSZKO 

Komisja ds. stopni i tytułów naukowych

1. dr hab. n. med. Aleksandra ZASADA, prof. NIZP-PZH – Przewodnicząca
2. dr hab. n. med. Elżbieta GOŁĄB, prof. NIZP-PZH – Z-ca Przewodniczącej
3. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH
4. dr hab. n. o zdr. Magdalena ROSIŃSKA, prof. NIZP-PZH
5. dr hab. o zdr. Paweł STRUCIŃSKI, prof. NIZP-PZH
6. prof. dr hab. n. med. Magdalena STRUS
7. prof. dr. hab. n. med. Elżbieta A. TRAFNY
8. prof. dr hab. n. farm. Stefan TYSKI