| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Rada Naukowa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego XXI-tej kadencji
(29 września 2021 r. –28 września 2025 r.)

PREZYDIUM

Przewodnicząca:

prof. dr hab. n. med. Elżbieta A. TRAFNY

Z-cy Przewodniczącej:

dr hab. n. med. Aleksandra A. ZASADA, prof. NIZP PZH – PIB
dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP PZH – PIB

Sekretarz:
dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ

Z-ca Sekretarza:
dr n. med. Maciej POLAK

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

dr hab. n. med. Aleksandra ZASADA, prof. NIZP PZH – PIB (kadencja 23.09.2020-22.09.2024)

CZŁONKOWIE

 1. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ
 2. prof. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ-KOPEĆ
 3. prof. dr hab. n. biol. Lidia B. BRYDAK
 4. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP PZH – PIB
 5. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra CZERW
 6. prof. dr hab. n. ekon. Krystyna GUTKOWSKA
 7. prof. dr hab. n. med. Wojciech HANKE
 8. prof. dr hab. n. med. Andrzej HORBAN
 9. prof. dr hab. n. med. Tomasz HRYNIEWIECKI
 10. prof. dr hab. n. med. Danuta KORADECKA
 11. dr n. med. Zbigniew J. KRÓL
 12. prof. dr hab. n. farm. Jan K. LUDWICKI
 13. prof. dr hab. n. chem. inż. Elżbieta MALINOWSKA
 14. dr n. med. Renata MATUSZEWSKA
 15. dr hab. n. farm. Hanna MOJSKA
 16. dr hab. n. med. Katarzyna PANCER
 17. dr hab. n. o zdr. Iwona PARADOWSKA-STANKIEWICZ, prof. NIZP PZH – PIB
 18. dr hab. n. o zdr. Katarzyna PIEKARSKA
 19. prof. dr hab. n. med. Jarosław PINKAS
 20. dr n. med. Maciej POLAK
 21. prof. dr hab. n. med. Waldemar RASTAWICKI
 22. prof. dr hab. n. med. Grażyna RYDZEWSKA
 23. dr n. med. Małgorzata SADKOWSKA-TODYS, prof. NIZP PZH – PIB
 24. dr n. roln. inż. Katarzyna STOŚ
 25. dr hab. n. o zdr. Paweł STRUCIŃSKI, prof. NIZP PZH – PIB
 26. prof. dr hab. n. med. Tomasz TARGOWSKI
 27. dr n. med. Roman TOPÓR-MĄDRY
 28. prof. dr hab. n. med. Elżbieta A. TRAFNY
 29. prof. dr hab. n. farm. Stefan TYSKI
 30. dr hab. n. med. Piotr TYSZKO
 31. dr hab. n. med. Magdalena WIECZOREK
 32. dr hab. n. med. Waldemar WIERZBA
 33. dr hab. n. o zdr. Regina WIERZEJSKA, prof. NIZP PZH – PIB
 34. dr hab. n. ekon. Wiktoria WRÓBLEWSKA
 35. dr hab. n. med. Aleksandra A. ZASADA, prof. NIZP PZH – PIB
 36. dr n. med. Joanna ZIEMSKA

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych, w skład Rady Naukowej, niezależnie od liczby podanej powyżej, wchodzą dodatkowo:

P.O. Dyrektor NIZP PZH – PIB – dr hab. n. med. Rafał GIERCZYŃSKI
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych – dr hab. n.med. Jolanta SOLECKA, prof. NIZP PZH – PIB
Z-ca Dyrektora ds. Epidemiologii i Mikrobiologii – dr hab. n. med. Rafał GIERCZYŃSKI, prof. NIZP PZH – PIB
Przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – dr n. biol. Piotr ZALESKI – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

med

dr hab. n. med. Rafał Gierczyński
Tel.: 22 54 21 202
E-mail: dyrektor@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 330 AB

STAŁE KOMISJE I ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY RADZIE NAUKOWEJ NIZP PZH - PIB

Komisja ds. opiniowania prac do Nagrody im. L. Rajchmana i innych nagród naukowych

 1. prof. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ-KOPEĆ
 2. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra CZERW
 3. prof. dr hab. n. farm. Jan K. LUDWICKI
 4. dr hab. n. farm. Hanna MOJSKA
 5. prof. dr hab. n. med. Waldemar RASTAWICKI
 6. prof. dr hab. n. farm. Stefan TYSKI
 7. dr hab. n. med. Magdalena WIECZOREK

Zespół Kwalifikacyjny opiniujący kwalifikacje osób zatrudnianych na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych

 1. dr hab. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP PZH – PIB
 2. prof. dr hab. n. farm. Jan K. LUDWICKI
 3. dr hab. med. Katarzyna PANCER
 4. dr hab. o zdr. Katarzyna PIEKARSKA
 5. dr hab. o zdr. Paweł STRUCIŃSKI, prof. NIZP PZH – PIB
 6. dr hab. med. Aleksandra ZASADA, prof. NIZP PZH – PIB

Komisja ds. oceny dorobku naukowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych

 1. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP PZH – PIB
 2. prof. dr hab. n. farm. Jan K. LUDWICKI
 3. dr hab. n. farm. Hanna MOJSKA
 4. dr hab. n. o zdr. Iwona PARADOWSKA-STANKIEWICZ, NIZP PZH – PIB
 5. prof. dr hab. n. med. Waldemar RASTAWICKI
 6. dr hab. o zdr. Paweł STRUCIŃSKI, prof. NIZP PZH – PIB
 7. dr hab. n. med. Piotr TYSZKO
 8. dr hab. n. o zdr. Regina WIERZEJSKA, NIZP PZH – PIB

Komisja ds. stopni naukowych

 1. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ
 2. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP PZH – PIB
 3. prof. dr hab. n. med. Waldemar RASTAWICKI
 4. dr hab. n. med. Jolanta SOLECKA, prof. NIZP PZH – PIB
 5. dr hab. o zdr. Paweł STRUCIŃSKI, prof. NIZP PZH – PIB
 6. dr hab. n. med. Piotr TYSZKO
 7. dr hab. n. med. Magdalena WIECZOREK
 8. hab. n. o zdr. Regina WIERZEJSKA, prof. NIZP PZH – PIB
 9. dr hab. med. Aleksandra ZASADA, prof. NIZP PZH – PIB
Skip to content