pzh@pzh.gov.pl

Rada Naukowa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny XX-tej kadencji
(13 września 2017r. –12 września 2021r.)

PREZYDIUM

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof CHOMICZEWSKI

Z-cy Przewodniczącego:
dr hab. n. med. Elżbieta GOŁĄB, prof. NIZP-PZH
dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH

Sekretarz:
dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ, prof. NIZP-PZH

Z-ca Sekretarza:
dr n. biol. Agnieszka CHOJECKA

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

dr hab. n. med. Elżbieta GOŁĄB, prof. NIZP-PZH

CZŁONKOWIE

1. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ, prof. NIZP-PZH
2. prof. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ-KOPEĆ
3. prof. dr hab. n. med. Magdalena BIELSKA-LASOTA
4. prof. dr hab. n. biol. Lidia B. BRYDAK
5. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH
6. dr n. biol. Agnieszka CHOJECKA
7. prof. dr hab. n. med. Krzysztof CHOMICZEWSKI
8. dr hab. n. med. Małgorzata DOBRZYŃSKA, prof. NIZP-PZH
9. dr hab. n. med. Elżbieta GOŁĄB, prof. NIZP-PZH
10. dr hab. n. med. Piotr GRABARCZYK
11. prof. dr hab. n. med. Marcin KAMIŃSKI
12. prof. dr hab. n. med. Danuta KORADECKA
13. dr hab. n. med. Leszek MARKUSZEWSKI
14. dr hab. n. o zdr. Aleksander MASNY
15. prof. dr hab. n. med. Joanna MATOWICKA-KARNA
16. dr n. med. Renata MATUSZEWSKA
17. dr n. o zdr. Marcin MIKOS
18. dr hab. n. med. Katarzyna PANCER
19.  dr hab. n. o zdr. Iwona PARADOWSKA-STANKIEWICZ, prof. NIZP-PZH​
20. prof. dr hab. n. med. Małgorzata PAWŁOWSKA
21.   dr hab. n. med. Jarosław PINKAS
22. dr n. med. Jacek POSTUPOLSKI
23. prof. dr hab. n. med. Waldemar RASTAWICKI
24. dr hab. n. o zdr. Magdalena ROSIŃSKA, prof. NIZP-PZH
25. dr n. med. Małgorzata SADKOWSKA-TODYS, prof. NIZP-PZH
26. dr hab. n. o zdr. Paweł STRUCIŃSKI, prof. NIZP-PZH
27. prof. dr hab. n. med. Magdalena STRUS
28. prof. dr hab. n. med. Andrzej SZPAK
29. prof. dr hab. n. med. Elżbieta A. TRAFNY
30. prof. dr hab. n. farm. Stefan TYSKI
31. dr hab. n. med. Piotr TYSZKO
32. dr n. med. Ewa URBAN
33. dr hab. n. med. Waldemar WIERZBA
34. prof. dr hab. n. med. Andrzej WOJTCZAK
35. dr hab. n. med. Aleksandra A. ZASADA, prof. NIZP-PZH
36. prof. dr hab. n. biol. Zofia ZWOLSKA

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych, w skład Rady Naukowej, niezależnie od liczby podanej powyżej, wchodzą dodatkowo:

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych – dr hab. n.med. Jolanta SOLECKA, prof. NIZP-PZH

Z-ca Dyrektora ds. Epidemiologii i Mikrobiologii – dr hab. n. med. Rafał GIERCZYŃSKI, prof. NIZP-PZH

Przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – dr n. biol. Piotr ZALESKI – Dyrektor Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków

Regulamin Rady Naukowej NIZP-PZH (PDF)

STAŁE KOMISJE I ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY RADZIE NAUKOWEJ NIZP-PZH

Komisja ds. opiniowania prac do Nagrody im. L. Rajchmana i innych nagród naukowych

1. prof. dr hab. n. med. Waldemar RASTAWICKI – Przewodniczący
2. dr hab. n. med. Elżbieta GOŁĄB, prof. NIZP-PZH – Z-ca Przewodniczącego
3. prof. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ-KOPEĆ
4. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH
5. dr hab. n. o zdr. Magdalena ROSIŃSKA, prof. NIZP-PZH
6. prof. dr hab. n. farm. Stefan TYSKI

Zespół Kwalifikacyjny opiniujący kwalifikacje osób zatrudnianych na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych

1. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH – Przewodniczący
2. dr hab. o zdr. Paweł STRUCIŃSKI, prof. NIZP-PZH – Z-ca Przewodniczącego
3. prof. dr hab. n. med. Magdalena BIELSKA-LASOTA
4. dr hab. n. med. Katarzyna PANCER
5. dr hab. n. med. Aleksandra ZASADA, prof. NIZP-PZH

Komisja ds. oceny dorobku naukowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych

1. dr hab. n. med. Elżbieta GOŁĄB, prof. NIZP-PZH – Przewodnicząca
2. prof. dr hab. n. med. Waldemar RASTAWICKI – Z-ca Przewodniczącej
3. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH
4. dr hab. n. o zdr. Magdalena ROSIŃSKA, prof. NIZP-PZH
5. dr hab. o zdr. Paweł STRUCIŃSKI, prof. NIZP-PZH
6. prof. dr hab. n. med. Andrzej WOJTCZAK

Komisja ds. stopni i tytułów naukowych

1. dr hab. n. med. Aleksandra ZASADA, prof. NIZP-PZH – Przewodnicząca
2. dr hab. n. med. Elżbieta GOŁĄB, prof. NIZP-PZH – Z-ca Przewodniczącej
3. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH
4. dr hab. n. o zdr. Magdalena ROSIŃSKA, prof. NIZP-PZH
5. dr hab. o zdr. Paweł STRUCIŃSKI, prof. NIZP-PZH
6. prof. dr hab. n. med. Magdalena STRUS
7. prof. dr. hab. n. med. Elżbieta A. TRAFNY
8. prof. dr hab. n. farm. Stefan TYSKI