| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Molekularne wykrywanie pałeczek L. pneumophila, M. pneumoniae i Ch. pneumoniae w materiale klinicznym (real time PCR, metoda jakościowa).


Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie :  Do grupy bakterii atypowych odpowiedzialnych za rozwój ostrych zakażeń dróg oddechowych, w tym pozaszpitalnych zapaleń płuc należą: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae i Legionella sp. Atypowe zapalenie płuc o etiologii M. pneumoniae i Ch. pneumoniae charakteryzuje się zwykle łagodnym przebiegiem, nieznacznymi odchyleniami stwierdzanymi w badaniu fizykalnym klatki piersiowej w porównaniu z wyraźnymi i rozległymi zmianami radiologicznymi. W odróżnieniu od nich, zapalenie płuc o etiologii Legionella charakteryzuje się zwykle ciężkim przebiegiem, często z towarzyszącymi objawami niewydolności wielonarządowej, wysoką gorączką, bradykardią. W przebiegu atypowego zapalenia płuc objawem dominującym ze strony układu oddechowego jest suchy, nieproduktywny, męczący i długo utrzymujący się kaszel. Zakażenia te szerzą się głównie drogą kropelkową. Wskazania do badania:  suchy, nieproduktywny, męczący i długo utrzymujący się kaszel

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura):  PB-12-LEB/ZP ed. 02:2015.01.19 Kierunek Badania:  atypowe bakterie Sposób przygotowania pacjenta:  Plwocina do badania powinna być pobierana na czczo. Po dokładnym przemyciu jamy ustnej wodą. Pacjenci stosujący ruchome protezy zębowe, na czas pobierania materiału powinni je usunąć z jamy ustnej. Sposób pobrania materiału:  W przypadku plwociny, materiał pobrać poprzez głębokie odkrztuszeniu do jałowego naczynka. Gdy występują trudności z odkrztuszaniem, można zastosować preparaty mukolityczne. BAL pobiera lekarz zgodnie z ogólnie przyjętymi procedurami medycznymi Sposób dostarczenia materiału do badań:  Próbki powinny być przekazane do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie. Jeśli czas przekazania do laboratorium się przedłuża Jeśli czas przekazania do laboratorium się przedłuża badaną próbkę przechowywać do 48 godzin w temperaturze 5ºC (+/-3ºC). Transport do laboratorium powinien odbywać się w sterylnych, zabezpieczonych przed rozlaniem pojemnikach, w temperaturze 5ºC (+/-3ºC). Laboratoryjna interpretacja wyniku badania:  Wykrycie w badanej próbce DNA L. pneumophilla lub Mycoplasma pneumoniae lub Chlamydophila pneumoniae świadczy o wyniku dodatnim. Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  do 5 dni

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie :  nie Osoba kontaktowa:  dr Katarzyna Piekarska, mgr Magdalena Rzeczkowska Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

Brak

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content