| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Nazwa projektu: NPZ

Prowadzenie działań ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy w ramach Zadania 4. Program zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych Celu Operacyjnego 2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Opis projektu
Celem projektu jest przeprowadzenie działań ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy, poprzez:

1) zwiększenie wiedzy na temat inicjatyw i działań podejmowanych przez pracodawców ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy;

2) upowszechnienie wiedzy o istniejących dobrych praktykach ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy;

3) opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu działań profilaktycznych adresowanych do przedsiębiorców;

4) podniesienie poziomu wiedzy z zakresu skutków nadużywania wyrobów nikotynowych w grupie pracowników (w tym grupie priorytetowej w wieku 30-50, posiadającej podstawowe i zawodowe wykształcenie);

5) podniesienie kompetencji kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, objętymi projektem w zakresie działań na rzecz profilaktyki antynikotynowej w zakładach pracy.

Planowany okres realizacji projektu

Od 01.04.2018r. do 20.12.2018r.

Skip to content