| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Sprostowanie nieprawdziwych informacji, które znalazły się w artykule „Ekspresowy przetarg i SMS-y o seksie” autorstwa p. Judyty Watoły, opublikowanym na portalu Wyborcza.pl w dniu 04.09.2022r. oraz w dn. 05.09.2022r. w Gazecie Wyborczej

TREŚĆ SPROSTOWANIA Nieprawdziwe są informacje, że „Instytut kłamie w sprawie przetargu” oraz że „na początku tego roku w NIZP-PZH rozpoczęły się pierwsze przygotowania do inwestycji”. Faktem jest, że pierwsze przygotowania do postępowania przetargowego na przygotowanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego (tzw. PFU) nowego Centrum Badawczo – Analitycznego NIZP PZH – PIB miały miejsce jeszcze w 2021 roku. Wówczas Instytut dokonał pierwszego szacowania realizacji tzw. procesu doradztwa przy budowie inwestycji. W 2021 roku szacowano koszty realizacji trzech etapów: opracowanie PFU, koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz koncepcji

Czytaj dalej >>

Minister Edukacji i Nauki przyznał Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego PZH – Państwowemu Instytutowi Badawczemu kategorię naukową A w dyscyplinie nauki o zdrowiu

W 2022 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki przeprowadziło kolejną ewaluację jakości działalności naukowej jednostek naukowych, tym razem za lata 2017-2021. Ocena uwzględniała trzy kryteria: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. w dyscyplinach naukowych, w których przyznane zostały kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy uzyskał zaszczytną kategorię A w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Wszystkim

Czytaj dalej >>

Pożegnanie: prof. Stanisław Mirosław Kałużewski

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. zw. dr hab. n. med. Stanisława Mirosława Kałużewskiego, kierownika Zakładu Bakteriologii PZH w latach 1981-2002 oraz przewodniczącego Rady Naukowej PZH w latach 1999-2006.  W naszej pamięci pozostanie jako wspaniały naukowiec, niezwykle zaangażowany i oddany swojej pracy i współpracownikom. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia. Dyrekcja, Rada Naukowa oraz Pracownicy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego

Czytaj dalej >>

Pożegnanie: prof. Marian Zembala

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Mariana Zembali, wybitnego polskiego kardiochirurga, byłego ministra zdrowia oraz wieloletniego dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia. Dyrekcja i Pracownicy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego

Czytaj dalej >>
Skip to content