pzh@pzh.gov.pl

“Analiza adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych osób starszych. Raport końcowy”

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zakończył realizację projektu wieloletniego pn.: „Prowadzenie działalności naukowo-badawczej i współpracy międzynarodowej związanej ze zdrowiem osób starszych: Analiza adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych osób starszych” realizowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020, finansowanego przez Ministra Zdrowia. Wyniki niniejszego projektu przedstawiono w postaci raportu „Adekwatność i efektywność udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych osób starszych. Raport końcowy” Raport

Czytaj dalej >>

Raport – analiza potencjalnego zagrożenia zdrowia konsumentów wynikającego z obecności pozostałości pestycydów w żywności w 2017 roku

Zagadnienia związane z obecnością pozostałości pestycydów w żywności będącą następstwem stosowania środków ochrony roślin budzą liczne, często nieuzasadnione kontrowersje wśród konsumentów. Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny przygotował na potrzeby Ministerstwa Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zdrowia, raport analizujący jakość żywności dostępnej na polskim rynku na podstawie wyników monitoringu i urzędowej kontroli pod kątem pozostałości pestycydów, prowadzonych w 2017 roku przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a przekazanych do Instytutu przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Czytaj dalej >>

Informacja dotycząca wydawania świadectw jakości zdrowotnej (atestów PZH) na maski, fartuchy i rękawice ochronne

Informacja dotycząca wydawania świadectw jakości zdrowotnej (atestów PZH) na maski, fartuchy i rękawice ochronne Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) wydaje świadectwa jakości zdrowotnej (atesty PZH) na maski, fartuchy i rękawice w celu ochrony osobistej w zakładach przemysłowych, w tym zakładach przemysłu spożywczego.  Świadectwa jakości zdrowotnej dotyczą bezpieczeństwa takich wyrobów w kontakcie z żywnościa oraz  ze skórą człowieka i są wydawane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zasadach dobrowolności. W kompetencjach NIZP-PZH nie leży ocena materiałów, z których

Czytaj dalej >>

Zawieszone do odwołania wizyty w NIZP-PZH

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników NIZP-PZH zawieszone zostały wizyty w naszym Instytucie. Odstępstwo od tej zasady dotyczy jedynie spraw koniecznych i pilnych. Od 13 marca 2020r do odwołania większość pracowników Instytutu przejdzie na zdalny tryb pracy, a preferowanym sposobem kontaktu będzie email lub telefon komórkowy, co zapewni ciągłość realizowanych zadań. Wprowadzone zmiany wynikają z troski o zdrowie i bezpieczeństwo naszych wszystkich Partnerów i pracowników. Mamy nadzieję, że w tych nadzwyczajnych okolicznościach przyjmą Państwo

Czytaj dalej >>

Opóźnienia w procesie wydawania Atestów Higienicznych i Świadectw Jakości Zdrowotnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Szanowni Państwo, W związku z bardzo dużym zaangażowaniem ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w proces diagnostyczny w kierunku koronawirusa COVID-19, uprzejmie informujemy, że MOGĄ pojawić się opóźnienia w procesie wydawania Atestów Higienicznych i Świadectw Jakości Zdrowotnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. W razie jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji prosimy kontaktować się bezpośrednio z Zakładami rozpatrującymi Państwa wnioski.Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiskae-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl, tel.: 22 54 21 349Zakład Bezpieczeństwa Żywnoście-mail: sekr.zbz@pzh.gov.pl, tel.: 22 54 21 314Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego e-mail: toksykologia@pzh.gov.pl, tel.: 22

Czytaj dalej >>