pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 21.o9.2020 r. o wolnym stanowisku specjalisty/starszego specjalisty w DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. Zakres zadańProwadzenie rejestru zamówień publicznych i rejestru umów;Weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym oraz określenie trybu udzielenia…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 21.o9.2020 r. o wolnym stanowisku specjalisty/starszego specjalisty w DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 15.09.2020 r. o wolnym stanowisku Specjalista w zakresie analizy i przetwarzania danych w ramach zadania 1

W projekcie „ProfiBaza”, realizowanym przez NIZP-PZH, poszukujemy Specjalisty w zakresie analizy i przetwarzania danych w ramach zadania 1. Zakres zadań:udział w projektowaniu i rozwijaniu systemów bazodanowych,definiowanie i przygotowywanie obiektów bazodanowych…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 15.09.2020 r. o wolnym stanowisku Specjalista w zakresie analizy i przetwarzania danych w ramach zadania 1 została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 14.09.2020 r. o wolnym stanowisku technicznym w Zakładzie Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. Zakres zadańPrzygotowywanie materiałów i zamawianie podłóż do badań mikrobiologicznych z zakresu oceny skuteczności preparatów dezynfekcyjnych wg norm krajowych i europejskich…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 14.09.2020 r. o wolnym stanowisku technicznym w Zakładzie Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH została wyłączona

DYREKTOR Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO ADIUNKTA w Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 736 ze zm.) oraz…

Możliwość komentowania DYREKTOR Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO ADIUNKTA w Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 10.09.2020 r. o wolnym stanowisku inżynieryjno-technicznym w Zakładzie Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. Zakres zadańWykonywanie badań mikrobiologicznych z zakresu oceny skuteczności preparatów dezynfekcyjnych wg norm krajowych i europejskich zgodnie z systemem zarządzania jakością;…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 10.09.2020 r. o wolnym stanowisku inżynieryjno-technicznym w Zakładzie Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 08.09.2020 r. o wolnych stanowiskach inżynieryjno – technicznych w Zakładzie Parazytologii i Chorób Przenoszonych przez Wektory

2 etaty w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. Zakres zadańProwadzenie prac naukowych i rozwojowych ; Prowadzenie działalności usługowej ; Udział w projektach prowadzonych przez Zakład; Wykonywanie badań…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 08.09.2020 r. o wolnych stanowiskach inżynieryjno – technicznych w Zakładzie Parazytologii i Chorób Przenoszonych przez Wektory została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 07.09.2020 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. naukowo – administracyjnych w Dziale Zarządzania Działalnością Naukową NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. Zakres zadańopracowywanie i redagowanie planów zadaniowych oraz rocznego sprawozdania z działalności Instytutu na bazie materiałów źródłowych;gromadzenie i rejestracja sprawozdań ze…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 07.09.2020 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. naukowo – administracyjnych w Dziale Zarządzania Działalnością Naukową NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 24.08.2020 r. o wolnym stanowisku Specjalista w zakresie analizy i przetwarzania danych w ramach zadania 1

W projekcie „ProfiBaza”, realizowanym przez NIZP-PZH, poszukujemy dwóch Specjalistów w zakresie analizy i przetwarzania danych w ramach zadania 1. Dwa etaty w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zakres zadań:przygotowywanie danych źródłowych…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 24.08.2020 r. o wolnym stanowisku Specjalista w zakresie analizy i przetwarzania danych w ramach zadania 1 została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 24.08.2020 r. o wolnym stanowisku Specjalista w zakresie analizy i przetwarzania danych w ramach zadania 1

W projekcie „ProfiBaza”, realizowanym przez NIZP-PZH, poszukujemy Specjalisty w zakresie analizy i przetwarzania danych w ramach zadania 1. Etat w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zakres zadań:udział w projektowaniu i rozwijaniu…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 24.08.2020 r. o wolnym stanowisku Specjalista w zakresie analizy i przetwarzania danych w ramach zadania 1 została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 07 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. zdrowia publicznego w Krajowym Punkcie Centralnym ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowia (KPC ds. MOZ) w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny

OGŁOSZENIE DYREKTORA Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. Zakres zadańOdbieranie i przekazywanie informacji o zgłoszeniach do KPC ds. MPZ zdarzeniach stanowiących zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 07 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. zdrowia publicznego w Krajowym Punkcie Centralnym ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowia (KPC ds. MOZ) w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny została wyłączona