pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 05.03.2021 r. o wolnym stanowisku koordynatora do współpracy z podmiotami zewnętrznymi biorącymi udział w realizacji działań w projekcie „Ogólnopolskie Badanie Seroepidemiologiczne COVID-19: OBSER-CO” w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny

Etat w niepełnym wymiarze czasu pracy – 0,5 etatu od marca 2021 r. do lutego 2022 r. Miejsce świadczenia pracy: Warszawa I.      Zakres zadań: Koordynacja działań realizowanych przez podmioty zewnętrzne…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 05.03.2021 r. o wolnym stanowisku koordynatora do współpracy z podmiotami zewnętrznymi biorącymi udział w realizacji działań w projekcie „Ogólnopolskie Badanie Seroepidemiologiczne COVID-19: OBSER-CO” w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19.02.2021 r. o wolnym stanowisku specjalisty w DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.Liczba miejsc pracy : 1 I. Zakres zadańProwadzenie rejestru zamówień publicznych i rejestru umów;Weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym oraz…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19.02.2021 r. o wolnym stanowisku specjalisty w DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19.02.2021 r. o wolnych stanowiskach specjalisty/starszego specjalisty/głównego specjalisty w DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.Liczba miejsc pracy – 2 I. Zakres zadańProwadzenie rejestru zamówień publicznych i rejestru umów;Weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym oraz…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19.02.2021 r. o wolnych stanowiskach specjalisty/starszego specjalisty/głównego specjalisty w DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19.02.2021 r. o wolnym stanowisku dla Głównego specjalisty ds. systemów IT w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. I. Zakres zadańKształtowanie i realizacja strategii obszaru IT oraz bezpieczeństwa IT w Instytucie,Nadzór nad zapewnieniem ciągłości funkcjonowania i dostępności jakości usług…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19.02.2021 r. o wolnym stanowisku dla Głównego specjalisty ds. systemów IT w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 15.02.2021 r. o wolnym stanowisku Starszy technik informatyk w Dziale Informatycznym NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.I.          Zakres zadańprzyjmowanie zgłoszeń elektronicznych i telefonicznych od użytkowników – pierwsza linia wsparcia technicznego;bezpośrednie oraz zdalne wsparcie użytkowników w zakresie obsługi stacji…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 15.02.2021 r. o wolnym stanowisku Starszy technik informatyk w Dziale Informatycznym NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 12.02.2021 r. o wolnym stanowisku dietetyka w Centrum Medycznym NIZP-PZH (Poradnia Chorób Metabolicznych)

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.  I. Zakres zadań poradnictwo grupowe i indywidualne dla osób zdrowych i chorych (przede wszystkim z chorobami współistniejącymi, nie tylko z…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 12.02.2021 r. o wolnym stanowisku dietetyka w Centrum Medycznym NIZP-PZH (Poradnia Chorób Metabolicznych) została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 04 lutego 2021 r. o wolnym stanowisku specjalista ds. kadrowo-projektowych w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. I. Zakres zadań:obsługa systemu SL2014 w zakresie kadrowym, w tym uzupełnianie danych i przesyłanie informacji w module baza personelu;znajomość Wytycznych w zakresie…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 04 lutego 2021 r. o wolnym stanowisku specjalista ds. kadrowo-projektowych w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 05.02.2021 r. o wolnym stanowisku inżynieryjno-technicznym w Pracowni Diagnostyki Bakteriologicznej Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. I. Zakres zadańWykonywanie bakteriologicznych badań diagnostycznych z użyciem technik klasycznych i molekularnych zgodnie z przyjętym systemem zarządzania jakością;Opracowywanie i sporządzanie sprawozdań z…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 05.02.2021 r. o wolnym stanowisku inżynieryjno-technicznym w Pracowni Diagnostyki Bakteriologicznej Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 22.01.2021 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. naukowo – administracyjnych w Dziale Zarządzania Działalnością Naukową NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. Zakres zadań opracowywanie i redagowanie planów zadaniowych oraz rocznego sprawozdaniaz działalności Instytutu na bazie materiałów źródłowych; gromadzenie i rejestracja sprawozdań…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 22.01.2021 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. naukowo – administracyjnych w Dziale Zarządzania Działalnością Naukową NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 22.01.2021 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. rozliczeń w Dziale Kontrolingu NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. I. Zakres zadań udzielanie wsparcia na każdym etapie realizacji umów w ramach Narodowego Programu Zdrowia; dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 22.01.2021 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. rozliczeń w Dziale Kontrolingu NIZP-PZH została wyłączona
Skip to content