pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA NIZP-PZH z dnia 16.11.2020 r. o wolnym stanowisku Eksperta ds. projektowania i implementacji systemów wizualizacji danych

w ramach zadania Narodowego Programu Zdrowia: „Analiza wpływu interwencji podejmowanych w ramach NPZ pod kątem problematyki pogłębiania lub ograniczania nierówności społecznychw zdrowiu oraz wspieranie realizatorów zadań w zakresie dostarczania informacji…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA NIZP-PZH z dnia 16.11.2020 r. o wolnym stanowisku Eksperta ds. projektowania i implementacji systemów wizualizacji danych została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA NIZP-PZH z dnia 16.11.2020 r. o wolnym stanowisku Eksperta ds. analizy danych dla celów wizualizacji

w ramach zadania Narodowego Programu Zdrowia: „Analiza wpływu interwencji podejmowanych w ramach NPZ pod kątem problematyki pogłębiania lub ograniczania nierówności społecznychw zdrowiu oraz wspieranie realizatorów zadań w zakresie dostarczania informacji…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA NIZP-PZH z dnia 16.11.2020 r. o wolnym stanowisku Eksperta ds. analizy danych dla celów wizualizacji została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA NIZP-PZH z dnia 16.11.2020 r. o wolnym stanowisku Eksperta ds. wdrażania systemów wizualizacji opartych o PowerBI Embedded

w ramach zadania Narodowego Programu Zdrowia: „Analiza wpływu interwencji podejmowanych w ramach NPZ pod kątem problematyki pogłębiania lub ograniczania nierówności społecznychw zdrowiu oraz wspieranie realizatorów zadań w zakresie dostarczania informacji…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA NIZP-PZH z dnia 16.11.2020 r. o wolnym stanowisku Eksperta ds. wdrażania systemów wizualizacji opartych o PowerBI Embedded została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 06.11.2020 r. o wolnym stanowisku Kierownika do budowy platformy edukacyjnej w ramach zadania Narodowego Programu Zdrowia:

„Realizacja kampanii społecznej upowszechniającej wiedzę na temat szkodliwości narażenia na dym tytoniowy oraz palenia elektronicznych papierosów, przez ogół społeczeństwa a w szczególności przez osoby młode poniżej 18 roku życia”. Etat…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 06.11.2020 r. o wolnym stanowisku Kierownika do budowy platformy edukacyjnej w ramach zadania Narodowego Programu Zdrowia: została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 06.11.2020 r. o wolnym stanowisku Architekt do budowy platformy edukacyjnej w ramach zadania Narodowego Programu Zdrowia:

„Realizacja kampanii społecznej upowszechniającej wiedzę na temat szkodliwości narażenia na dym tytoniowy oraz palenia elektronicznych papierosów, przez ogół społeczeństwa a w szczególności przez osoby młode poniżej 18 roku życia”. Etat…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 06.11.2020 r. o wolnym stanowisku Architekt do budowy platformy edukacyjnej w ramach zadania Narodowego Programu Zdrowia: została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 06.11.2020 r. o wolnym stanowisku Analityka biznesowego do budowy platformy edukacyjnej w ramach zadania Narodowego Programu Zdrowia:

„Realizacja kampanii społecznej upowszechniającej wiedzę na temat szkodliwości narażenia na dym tytoniowy oraz palenia elektronicznych papierosów, przez ogół społeczeństwa a w szczególności przez osoby młode poniżej 18 roku życia”. Etat…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 06.11.2020 r. o wolnym stanowisku Analityka biznesowego do budowy platformy edukacyjnej w ramach zadania Narodowego Programu Zdrowia: została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 04.11.2020 r. o wolnym stanowisku inżynieryjno – technicznym w Zakładzie Epidemiologii NIZP-PZH

Pracownia Epidemiologii Chorób Odzwierzęcych i Nowopojawiających się Zakażeń – 2 etaty Pracownia Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Sczepień – 1 etat Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. Zakres zadańPraca w systemie nadzoru epidemiologicznego…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 04.11.2020 r. o wolnym stanowisku inżynieryjno – technicznym w Zakładzie Epidemiologii NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 04.11.2020 r. o wolnym stanowisku inżynieryjno – technicznym w Zakładzie Epidemiologii NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownia Pracowni Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. Zakres zadańPraca w systemie nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi, w tym:praca z danymi…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 04.11.2020 r. o wolnym stanowisku inżynieryjno – technicznym w Zakładzie Epidemiologii NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 04.11.2020 r. o wolnym stanowisku inżynieryjno-technicznym w Pracowni Serologicznej Diagnostyki Zakażeń Bakteryjnych Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. Zakres zadańWykonywanie serologicznych badań diagnostycznych zgodnie z przyjętym systemem zarządzania jakością;Opracowywanie i sporządzanie sprawozdań z  badań;Wykonywanie sprawdzeń urządzeń pomiarowych i…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 04.11.2020 r. o wolnym stanowisku inżynieryjno-technicznym w Pracowni Serologicznej Diagnostyki Zakażeń Bakteryjnych Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 04.11.2020 r. o wolnym stanowisku technicznym w Zakładzie Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. Zakres zadańPrzygotowywanie materiałów i zamawianie podłóż do badań mikrobiologicznychz zakresu oceny skuteczności preparatów dezynfekcyjnych wg norm krajowychi europejskich zgodnie z…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 04.11.2020 r. o wolnym stanowisku technicznym w Zakładzie Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH została wyłączona