pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 16.06.2021 r. o wolnym stanowisku dietetyka/specjalisty inżynieryjno – technicznego w Zakładzie Edukacji Żywieniowej NIZP-PZH

Etat: w pełnym wymiarze czasu pracy.Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. I. Zakres zadańudział w realizacji tematów naukowo-badawczych w ramach działalności statutowej, działalność naukowa i aplikacyjna w realizowanych projektach;udział w pracach związanych z…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 16.06.2021 r. o wolnym stanowisku dietetyka/specjalisty inżynieryjno – technicznego w Zakładzie Edukacji Żywieniowej NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 16.06.2021 r. o wolnym stanowisku technika w Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. I. Zakres zadańObsługa autoklawu dla Zakładu Wirusologii i BSL-3 (sterylizacja).Pomoc w pracach sekretariatu.Wykonywanie molekularnych badań diagnostycznych.Prowadzenie bazy (wpisywanie danych i wyników dotyczących…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 16.06.2021 r. o wolnym stanowisku technika w Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 11.06.2021 r. o wolnym stanowisku starszego specjalisty/głównego specjalisty w DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NIZP-PZH

2 etaty w pełnym wymiarze czasu pracy.Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. I. Zakres zadańProwadzenie rejestru zamówień publicznych i rejestru umów;Weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym oraz określenie trybu udzielenia…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 11.06.2021 r. o wolnym stanowisku starszego specjalisty/głównego specjalisty w DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 11.06.2021 r. o wolnym stanowisku głównego specjalisty inżynieryjno – technicznego w Zakładzie Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. I. Zakres zadańPrzygotowanie szczegółowych założeń działania komórki organizacyjnej w NIZP zajmującej się analizą danych;Zaprojektowanie i przeprowadzenie procesu badawczego polegającego na zbieraniu opinii,…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 11.06.2021 r. o wolnym stanowisku głównego specjalisty inżynieryjno – technicznego w Zakładzie Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 11.06.2021 r. o wolnym stanowisku starszego specjalisty inżynieryjno – technicznego w Zakładzie Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. I. Zakres zadańPrzygotowanie założeń organizacyjnych oraz budżetu działania komórki organizacyjnej w NIZP zajmującej się analizą danych;Udział w zbieraniu opinii, prowadzaniu wywiadów i…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 11.06.2021 r. o wolnym stanowisku starszego specjalisty inżynieryjno – technicznego w Zakładzie Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 07.06.2021 r. o wolnym stanowisku pielęgniarskim w Centrum Medycznym

2 etaty w pełnym wymiarze czasu pracy.Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. I. Zakres zadań Planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, stosownie do stanu zdrowia pacjenta oraz zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania w Poradni Chorób Metabolicznych.Wykonywanie…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 07.06.2021 r. o wolnym stanowisku pielęgniarskim w Centrum Medycznym została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 07.06.2021 r. o wolnym stanowisku samodzielnego księgowego w Dziale Księgowości NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.  I. Zakres zadań dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych; kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym; kontrolowanie prawidłowego opisu merytorycznego…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 07.06.2021 r. o wolnym stanowisku samodzielnego księgowego w Dziale Księgowości NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 18 maja 2021 r. o wolnym stanowisku inżynieryjno – technicznym w Pracowni Mutagenezy Radiacyjnej i Chemicznej Zakładu Higieny Radiacyjnej i Radiobiologii NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. I. Zakres zadańbadanie radioochronnego działania przeciwutleniaczy pochodzenia naturalnego w komórkach ludzkich in vitro;ocena uszkodzeń DNA w limfocytach krwi obwodowej oraz plemnikach wybranych…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 18 maja 2021 r. o wolnym stanowisku inżynieryjno – technicznym w Pracowni Mutagenezy Radiacyjnej i Chemicznej Zakładu Higieny Radiacyjnej i Radiobiologii NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 12.05.2021 r. o wolnych stanowiskach inżynieryjno – technicznych w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności NIZP-PZH – 2 etaty

2 etaty w pełnym wymiarze czasu pracy.Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. I. Zakres zadań: Wykonywanie badań w zakresie zanieczyszczeń chemicznych żywności (m.in. WWA, mikotoksyny);Analiza i przetwarzanie danych o zanieczyszczeniach środków spożywczych;Realizacja zadań…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 12.05.2021 r. o wolnych stanowiskach inżynieryjno – technicznych w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności NIZP-PZH – 2 etaty została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 12 maja 2021 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. naukowo – administracyjnych w Dziale Zarządzania Działalnością Naukową NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. I. Zakres zadańopracowywanie i redagowanie planów zadaniowych oraz rocznego sprawozdania z działalności Instytutu na bazie materiałów źródłowych;gromadzenie i rejestracja sprawozdań ze służbowych…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 12 maja 2021 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. naukowo – administracyjnych w Dziale Zarządzania Działalnością Naukową NIZP-PZH została wyłączona
Skip to content