pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 04.11.2020 r. o wolnym stanowisku inżynieryjno-technicznym w Pracowni Diagnostyki Bakteriologicznej Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. Zakres zadańWykonywanie bakteriologicznych badań diagnostycznych z użyciem technik klasycznych i molekularnych zgodnie z przyjętym systemem zarządzania jakością;Opracowywanie i sporządzanie sprawozdań…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 04.11.2020 r. o wolnym stanowisku inżynieryjno-technicznym w Pracowni Diagnostyki Bakteriologicznej Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 04.11.2020 r. o wolnym stanowisku inżynieryjno – technicznym w Zakładzie Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. Zakres zadańWykonywanie badań mikrobiologicznych z zakresu oceny skuteczności preparatów dezynfekcyjnych wg norm krajowych i europejskich zgodnie z systemem zarządzania jakością;Opracowywanie…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 04.11.2020 r. o wolnym stanowisku inżynieryjno – technicznym w Zakładzie Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 22.10.2020 r. o wolnym stanowisku Specjalista w zakresie analizy i przetwarzania danych w ramach zadania 1

W projekcie „ProfiBaza”, realizowanym przez NIZP-PZH, poszukujemy Specjalisty w zakresie analizy i przetwarzania danych w ramach zadania 1. Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Zakres zadań:Udział w bieżących pracach Zespołu…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 22.10.2020 r. o wolnym stanowisku Specjalista w zakresie analizy i przetwarzania danych w ramach zadania 1 została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 08.10.2020 r. o wolnym stanowisku specjalisty/starszego specjalisty inżynieryjno – technicznego w Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. Zakres zadańwykonanie badań z zakresu diagnostyki molekularnej;sekwencjonowanie;dokumentacja wyników badań i utrzymywanie bazy wyników;terminowe sporządzanie raportów i sprawozdań na użytek pracodawcy…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 08.10.2020 r. o wolnym stanowisku specjalisty/starszego specjalisty inżynieryjno – technicznego w Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 08.10.2020 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. naukowo – administracyjnych w Dziale Zarządzania Działalnością Naukową NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. Zakres zadańopracowywanie i redagowanie planów zadaniowych oraz rocznego sprawozdania z działalności Instytutu na bazie materiałów źródłowych;gromadzenie i rejestracja sprawozdań ze…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 08.10.2020 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. naukowo – administracyjnych w Dziale Zarządzania Działalnością Naukową NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 05.10.2020 r. o wolnym stanowisku mgr chemii/farmacji/technologii żywności w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. Zakres zadań:Wykonywanie badań środków spożywczych i wyrobów do kontaktu z żywnością w zakresie zawartości oraz migracji  pierwiastków szkodliwych dla zdrowia;…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 05.10.2020 r. o wolnym stanowisku mgr chemii/farmacji/technologii żywności w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 06.10.2020 r. o wolnym stanowisku rejestratorki w Centrum Medycznym NIZP-PZH

Etat w niepełnym wymiarze czasu pracy lub umowa cywilnoprawna Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. Zakres zadańPrzyjmowanie do rejestracji i przekazywanie do odpowiednich komórek organizacyjnych próbek materiału skierowanych do Instytutu na badania…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 06.10.2020 r. o wolnym stanowisku rejestratorki w Centrum Medycznym NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 22.09.2020 r. o wolnym stanowisku Specjalista ds. Programów Zdrowotnych w ramach zadania 1

W projekcie „ProfiBaza”, realizowanym przez NIZP-PZH, poszukujemy Specjalisty ds. Programów Zdrowotnych w ramach zadania 1. Etat w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zakres zadań:Koordynacja i uczestniczenie w procesie gromadzenia i archiwizacji…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 22.09.2020 r. o wolnym stanowisku Specjalista ds. Programów Zdrowotnych w ramach zadania 1 została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 21 września 2020 r. o wolnym stanowisku sekretarza – asystenta/sekretarki – asystentki w Zakładzie Badania Wirusów Grypy NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. Zakres zadańKoordynacja obiegu dokumentów oraz zapewnienie właściwego przepływu informacji;Zarządzanie kalendarzem oraz umawianie spotkań;Organizacja podróży służbowych;Obsługa administracyjna i organizacyjna sekretariatu Zakładu;Przygotowywanie…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 21 września 2020 r. o wolnym stanowisku sekretarza – asystenta/sekretarki – asystentki w Zakładzie Badania Wirusów Grypy NIZP-PZH została wyłączona

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 21 września 2020 r. o wolnym stanowisku specjalisty inżynieryjno – technicznego w Zakładzie Badania Wirusów Grypy, Krajowym Ośrodku ds. Grypy NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. Zakres zadańUdział w prowadzeniu twórczej działalności naukowej w dziedzinie reprezentowanej przez Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy: Wykrywanie wirusa…

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 21 września 2020 r. o wolnym stanowisku specjalisty inżynieryjno – technicznego w Zakładzie Badania Wirusów Grypy, Krajowym Ośrodku ds. Grypy NIZP-PZH została wyłączona