| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU NA STANOWISKO: Profesora NIZP PZH-PIB w Zakładzie Wirusologii (Pracownia Odry i Różyczki) NIZP PZH – PIB

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU NA STANOWISKO:

Profesora NIZP PZH-PIB w Zakładzie Wirusologii (Pracownia Odry i Różyczki) NIZP PZH-PIB

Konkurs na stanowisko: Profesor NIZP PZH-PIB

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Konkurs został rozstrzygnięty: NIE

Uzasadnienie:

W związku podniesionymi zastrzeżeniami co do zastosowanych kryteriów oceny kandydatów, postępowanie konkursowe zostało decyzją Dyrektora NIZP PZH – PIB zakończone bez rozstrzygnięcia.

Skip to content