pzh@pzh.gov.pl

Nowość – badania mikrobiologiczne peloidów (borowin)

NOWOŚĆ

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE PELOIDÓW (BOROWIN)

Szanowni Państwo, Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH uprzejmie informuje, że rozszerzył zakres badań usługowych realizowany przez Pracownię Mikrobiologii Sanitarnej o oznaczenia parametrów mikrobiologicznych peloidów (borowin).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. 2006, Nr 80 poz. 565) w Pracownii Mikrobiologii Sanitarnej wykonywane są następujące badania wskaźników zanieczyszczenia mikrobiologicznego borowin: Enterobacteriaceae, bakterie grupy coli, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Koszt analiz w poniższym linku. (tabela w linku)

Badania mikrobiologiczne biopreparatów i peloidów (borowin) Cena netto
Enterobacteriaceae 214,00 zł
Bakterie grupy coli 191,00 zł
Escherichia coli 135,00 zł
Staphylococcus aureus 324,00 zł
Clostridium perfringens 255,00 zł
Pseudomonas aeruginosa 130,00 zł
Candida albicans 149,00 zł
   

Osoby do kontaktu:

dr Renata Matuszewska

e-mail: rmatuszewska@pzh.gov.pl

tel.: 22 54 21 374

mgr Katarzyna Jakubiec-Krześniak

e-mail: kkrzesniak@pzh.gov.pl

tel.: 22 54 21 304

Zapraszamy do współpracy.