| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

ProfiBaza – filmowe podsumowanie projektu

W czerwcu 2021 uruchomiony zostanie system ProfiBaza, który umożliwi cyfrowy dostęp do informacji sektora publicznego dotyczących zdrowia Polaków oraz realizowanych interwencji zdrowia publicznego.

W jednym miejscu w sieci dostępne będą dane o prowadzonych w Polsce programach w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz inne instytucje. Wgląd do informacji będą mieli wszyscy obywatele oraz administracja samorządowa i rządowa. ProfiBaza będzie dla każdego źródłem informacji na temat programów profilaktycznych realizowanych w najbliższym otoczeniu, a także sytuacji zdrowotnej mieszkańców. W systemie tym podmioty realizujące zadania zdrowia publicznego będą na bieżąco raportować prowadzone działania. Zgromadzone dane ułatwią podejmowanie decyzji przy planowaniu działań prozdrowotnych.

Zobacz, jak będzie funkcjonować platforma i jak przebiegał projekt wdrożenia⤵
Skip to content