| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Ogłoszenie o dialogu technicznym, poprzedzającym zamówienie na “dostawę i wdrożenie Systemu Backoffice, obejmujący elementy zintegrowane w architekturze zorientowanej na usługi (SOA), wykorzystujący szynę danych ESB WSO2”

Ogłoszenie

NIZP-PZH regulamin

NIZP-PZH Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego-załącznik_nr_2_do_dialogu

Załącznik nr 3 – PZH_BO_DT_Z3_Dokumentacja

Skip to content