| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

A-AZ-22-187/9/20 – Wymiana instalacji sanitarnych w pomieszczeniach (byłej stołówki) przeznaczonych na potrzeby pomieszczeń szkoleń i pokazów kulinarnych (klasopracowni) w budynku „C” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny położonego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

Wybór oferty

Zaproszenie do złożenia ofert

Zał. nr 1 do OPZ

Zał. nr 1 do zaproszenia – formularz ofertowy

Zał nr 1A do zaproszenia – Formularz Cenowy

Zał. nr 2 do OPZ

Zał. nr 2 OPZ

Zał. nr 3 do OPZ

Zał. nr 3 do zaproszenia – oświadczenie

Zał. nr 4 do OPZ

Zał. nr 4 wzór umowy

Zał. nr 5 do OPZ

Skip to content