| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Ogłoszenie o dialogu technicznym, poprzedzającym zamówienie na “dostawę i wdrożenie Systemu Backoffice, obejmujący elementy zintegrowane w architekturze zorientowanej na usługi (SOA), wykorzystujący szynę danych ESB WSO2

PZH ogłoszenie o dialogu technicznym z dnia 19 10 2020 r

Załącznik nr 2 Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego_

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o dialogu technicznym

Załącznik nr 3 Opis założeń funkcjonalno-technicznych systemu klasy LIMS

Skip to content