| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Oznaczenie MIC antybiotyku dla szczepu Campylobacter


Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie :  Nie dotyczy Wskazania do badania:  Wyhodowanie z próbki materiału klinicznego szczepu bakteryjnego uznanego za czynnik odpowiedzialny za zakażenie, które ze względu na przebieg i wskazania lekarza będzie wymagało podania pacjentowi leku przeciwbakteryjnego (antybiotyku lub chemioterapeutyku)

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura):  PB-06-LEB/ZP ed. 02: 2015.01.05 Kierunek Badania:  Określenie wrażliwości szczepu Campylobacter na leki przeciwbakteryjne Sposób przygotowania pacjenta:  Nie dotyczy Sposób pobrania materiału:  Nie dotyczy Sposób dostarczenia materiału do badań:  Jeśli badanie ma być wykonane na zlecenia innego laboratorium szczep przysłany w podłożu transportowym z węglem w ciągu 72 godzin od posiewu, transportowany w temperaturze otoczenia Laboratoryjna interpretacja wyniku badania:  Na podstawie wykonanego badania można określić najmniejsze stężenie antybiotyku hamujące wzrost szczepu oraz dokonać interpretacji jego lekowrażliwości in vitro (szczep wrażliwy, średniowrażliwy czy oporny) na działanie danego leku przeciwbakteryjnego Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  Do 3 dni od momentu identyfikacji wyhodowanego szczepu lub do 6 dni od dnia otrzymania szczepu z innego laboratorium

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie :  nie Osoba kontaktowa:  dr n. med. Jolanta Szych lub dr n. med. Aleksandra Januszkiewicz tel.22 5421263 Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

Ustalenie wrażliwości szczepu na leki pozwala lekarzowi przepisać najwłaściwszy lek do likwidacji zakażenia. Celowane leczenie zapobiega narastaniu oporności bakterii na antybiotyki

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content