| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Oznaczenie poziomu przeciwciał antyhemaglutyninowych w surowicy w kierunku 3 szczepów wirusa grypy typu/podtypu A/H1N1/, A/H3N2/ i B


Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie :  Grypa jest ostrą zakaźną chorobą układu oddechowego wywoływaną przez wirus grypy. Jest to nagłe wystąpienie objawów chorobowych takich jak: gorączka, złe samopoczucie, dreszcze, ból głowy, ból mięśni, a ze strony układu oddechowego: suchy kaszel, ból gardła, surowicza wydzielina z nosa, bóle w klatce piersiowej. Wskazania do badania:  Podejrzenie grypy

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura):  Odczyn zahamowania hemaglutynacji (PB-01-LEI/D). Kierunek Badania:  Oznaczanie poziomu przeciwciał antyhemaglutyninowych w surowicy krwi dla antygenów wirusa grypy. Sposób przygotowania pacjenta:  Pacjent nie musi być na czczo. Sposób pobrania materiału:  surowica w objętości 0,5 mL – 1 mL: Krew pobraną „na skrzep” należy odwirować (10 min. 2000 r.p.m.), a następnie uzyskaną surowicę (niezhemolizowaną, bez włóknika) należy przenieść do jałowej, podpisanej danymi pacjenta oraz datą pobrania materiału, szczelnie zamykanej probówki. Surowicę należy przechowywać i transportować w temp. chłodni (5±3°C) maksymalnie 48 godz. od chwili uzyskania surowicy. Powyżej 48 godz. próbkę należy przechowywać i transportować w stanie zamrożenia. Krew pełna w objętości około 5 mL: Krew pełna pobrana „na skrzep”. Próbkę należy dostarczyć do laboratorium niezwłocznie w ciągu 2 h od pobrania. Sposób dostarczenia materiału do badań:  Materiał należy transportować w temperaturze 5±3°C. W przypadku, gdy niemożliwe jest natychmiastowe dostarczenie materiału do badań, surowicę można przechowywać 7 dni w temperaturze 5±3°C lub 4 tygodnie w zamrażarce (-20°C). Laboratoryjna interpretacja wyniku badania:  Wykrycie zmiany poziomu przeciwciał antyhemaglutyninowych w surowicy krwi pacjenta. Wzrost stężenia przeciwciał wskazuje na zakażenie wywołane grypą. Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  1-5 dni

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie :  nie Osoba kontaktowa:  Zakład Badania Wirusów Grypy. Krajowy Ośrodek ds. Grypy w NIZP-PZH: tel. (022) 54 21 274, faks (022) 54 21 294 Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

Pojedyncza próbka może nie stanowić poparcia pełnej diagnozy klinicznej, dlatego też badanie serologiczne należy wykonać dla pary surowic: z ostrego okresu choroby (jednak nie później niż 7 dni po ich wystąpieniu), a następnie z okresu rekonwalescencji (po 2 – 4 tygodniach od zachorowania). Należy określić dynamikę zmian poziomu przeciwciał antygrypowych.

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content