| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Parainfluenza 1 i 3 – wykrywanie wirusa metodą RT-PCR


Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie :  Wirusy paragrypy (human parainfuenza viruses, hPIV) stanowią jeden z głównych czynników wywołujących zakażenia dróg oddechowych, szczególnie u dzieci do lat 5 oraz u osób starszych. O ile pierwotne zakażenia hPIV stanowią u dzieci przyczynę poważnych schorzeń, często wymagających hospitalizacji, to reinfekcje, które występują w ciągu całego życia człowieka na ogół są ograniczone do zakażeń górnych dróg oddechowych. Wirusy paragrypy mogą jednak, w określonych przypadkach, również u osób dorosłych powodować nawet do 12% zakażeń dolnych dróg oddechowych o ciężkim przebiegu. Stanowią one przyczynę ognisk zachorowań w domach opieki oraz na oddziałach gdzie przebywają pacjenci w stanie immunosupresji, zarówno dzieci, jak i dorośli. Mogą być jedną z przyczyn powikłań i odrzucenia przeszczepów. Zakażenia hPIV-1 występują często u małych dzieci, szczególnie u dzieci 2–3-letnich. Objawy zakażenia to najczęściej: krup wirusowy, świszczący oddech, ale mogą także prowadzić do rozwoju zapalenia płuc lub zapalenia oskrzelików płucnych. Wirusy paragrypy typu 1 są na ogół wykrywane w próbkach materiału klinicznego pobranego od chorych w okresie jesienno-zimowym (wrzesień-styczeń). Zakażenia hPIV-3 są wiązane z dziećmi poniżej 6 miesiąca życia i szacuje się, że ok. 40% tych zakażeń ma miejsce w czasie pierwszego roku życia. W przebiegu zakażeń hPIV-3 często obserwuje się zapalenia płuc i bronchiolitis. W przypadku hPIV-3 szczyt zachorowań przypada na wiosnę i lato (kwiecień-sierpień). W tzw. sezonie grypowym (jesienno-zimowym) obserwowany jest niski udział wirusa hPIV-3 w zakażeniach oddechowych. Wskazania do badania:  Według zaleceń lekarza.

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura):  RT-PCR (PB-03/Neuro) Kierunek Badania:  Zakażenie wirusem paragrypy typu 1 oraz 3 Sposób przygotowania pacjenta:  Nie potrzebuje przygotowania Sposób pobrania materiału:  Wymaz należy pobrać używając zestawów transportowych przewidzianych specjalnie do pobierania materiału klinicznego w kierunku zakażeń wirusowych (wymazówka + podłoże w próbówce). Jałowa wymazówka powinna być wykonana w całości ze sztucznego tworzywa, tzn. patyczek plastikowy oraz wacik wykonany z materiału innego niż wata (dakron, czysta wiskoza, poliester lub sztuczny jedwab), ponieważ stosowanie innych wymazówek powoduje inhibicję reakcji PCR. Jałowe podłoże (buforowany roztwór soli fizjologicznej – PBS lub płyn Hanks’a albo fizjologiczny roztwór soli) powinno być umieszczone w próbówce wolnej od DNA-az i RNA-az. Uwaga: Stosowanie innych podłoży transportowych, np. bakteriologicznych uniemożliwia izolację wirusa z próbki. Przesyłanie próbki w nieodpowiedniej próbówce może spowodować uzyskanie fałszywie ujemnego wyniku. Jałową wymazówką należy pobrać głęboki wymaz z gardła i umieścić w probówce z podłożem (patrz opis powyżej). Sposób dostarczenia materiału do badań:  Próbówkę należy szczelnie zamknąć (w razie potrzeby uciąć patyczek wymazówki), jednoznacznie opisać (data pobrania, imię i nazwisko chorego) i przechowywać w temperaturze chłodni (5 ± 3oC). Próbkę należy przesłać do Laboratorium w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu pobrania. W czasie transportu próbka powinna być umieszczona na lodzie w celu zapewnienia temp. chłodni (5 ± 3oC). Laboratoryjna interpretacja wyniku badania:  Dodatni wynik RT-PCR świadczy o aktualnym zakażeniu wirusem Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  do 10 dni

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie :  nie Osoba kontaktowa:  dr Katarzyna Pancer tel. 22 54 21 308 lub dr Agata Makówka tel. 22 54 21 283 Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

W sprawie możliwości wykonania badania należy wcześniej skontaktować się z Laboratorium

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content