| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Zatrucia jadem kiełbasianym – oznaczenia obecności toksyny botulinowej w surowicy krwi

Informacje ogólne

Podstawowe informacje o chorobie : 

Badanie wykrywa intoksykację toksyną botulinową przebiegającą pod postacią botulizmu pokarmowego, botulizmu niemowlęcego lub botulizmu przyrannego. Źródło intoksykacji stanowi żywność lub zanieczyszczona rana zawierająca laseczki Clostridium botulinum.

Badanie stosowane jest jako potwierdzenie klinicznego rozpoznania botulizmu

Wskazania do badania: 

Kliniczne podejrzenie botulizmu

Uprzejmie informujemy, iż badanie w kierunku wykrywania toksyny botulinowej w surowicy krwi wykonujemy wyłącznie na zlecenie lekarza. W celu zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać załączony poniżej formularz.


Elementy diagnostyki

Metoda badania (procedura): 

badanie neutralizacji in vivo

Kierunek Badania: 

Potwierdzenie botulizmu/wykrywanie toksyny botulinowej

Sposób przygotowania pacjenta: 

Materiał do badania musi zostać pobrany przed podaniem antytoksyny botulinowej

Sposób pobrania materiału: 

Materiałem do badań jest próbka surowicy w ilości nie mniejszej niż 5 ml (najlepiej 10 ml). Sposób dostarczenia materiału do badań: Krew należy pobierać jałowo na skrzep. Próbka surowicy powinna być transportowana do laboratorium w jałowej, szczelnie zamkniętej probówce w temperaturze otoczenia w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od jej pozyskania lub do 5 dni przy zachowaniu temperatury 5ºC (+/- 3ºC). Jeżeli próbka surowicy będzie przechowywana lub transportowana w czasie dłuższym niż 5 dni, należy ją zamrozić w temperaturze co najmniej -20ºC i przechowywać lub transportować w stanie uniemożliwiającym jej rozmrożenie.

Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 4-8 dni

Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 

Wykrycie toksyny botulinowej w surowicy świadczy o zatruciu jadem kiełbasianym. Interpretacja wyniku badania w zależności od objawów klinicznych i stanu pacjenta (należy uwzględnić wywiad epidemiologiczny).


Informacje dodatkowe

Akredytacja na badanie : 

nie

Osoba kontaktowa: 

dr Katarzyna Piekarska tel. 22 5421263

dr Katarzyna Zacharczuk tel. 22 5421244

dr Tomasz Wołkowicz tel. 22 5421263

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

Uprzejmie informujemy, iż badanie w kierunku wykrywania toksyny botulinowej w surowicy krwi wykonujemy wyłącznie na zlecenie lekarza. W Formularzu Zlecenia Badania należy podać dane lekarza zlecającego badanie wraz z pieczątką i podpisem lekarza oraz numerem kontaktowym.


 

Skip to content