| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Polio – oznaczenie p-ciał dla 2 typów wirusa (odczyn neutralizacji)


Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie :  Wirus polio wywołuje nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis). Według współcześnie używanej definicji poliomyelitis jest podejrzewane w każdym przypadku ostrego porażenia wiotkiego włącznie z zespołem Guillain-Barre. Odporność powstaje na skutek zakażeń bezobjawowych i objawowych szczepami dzikimi lub wywodzącymi się ze szczepów atenuowanych, a także w wyniku szczepień ochronnych szczepionkami atenuowanymi i inaktywowanymi. Przeciwciała neutralizujące są typowo swoiste dla poszczególnych typów serologicznych poliowirusów. Wskazania do badania:  według zaleceń lekarza

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura):  odczyn neutralizacji (PB-02/Neuro) Kierunek Badania:  Oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw trzem typom wirusa polio. Sposób przygotowania pacjenta:  pacjent nie wymaga przygotowania Sposób pobrania materiału:  według ogólnie przyjętych procedur medycznych Sposób dostarczenia materiału do badań:  materiał powinien być opisany imieniem i nazwiskiem pacjenta, datą pobrania materiału do badań, a następnie w jak najkrótszym czasie dostarczony do Laboratorium w temperaturze chłodni (5 ± 3°C). Materiał może być przechowywany 48 h od momentu pobrania do momentu badania w lodówce (5 ± 3°C). W przypadku dłuższego przechowywania, przed przesłaniem do badań, materiał można zamrozić w temperaturze <-20°C. Laboratoryjna interpretacja wyniku badania:  Wynik podaje miano przeciwciał dla każdego serotypu wirusa i jest ono przedstawione jako ostatnie rozcieńczenie neutralizujące zakażoną hodowlę w 50%. Wynik wskazuje na obecność lub brak odporności na zakażenie wirusem polio. Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  do 10 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie :  nie Osoba kontaktowa:  Magdalena Wieczorek, tel 22 54 21 230 lub 22 54 21 285

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content