| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Samodzielna Pracownia Związków Biologicznych Czynnych

O PROJEKCIE

W związku z narastającą opornością bakterii na antybiotyki stosowane w lecznictwie istnieje pilna potrzeba poszukiwania nowych związków antybiotycznych, o odmiennych mechanizmach działania, stabilnych wobec mechanizmów oporności wytworzonych przez bakterie (np. β-laktamazy, zmienione PBPs i inne). Wkrótce możemy stanąć wobec r,zeczywistości braku skutecznego antybiotyku, dlatego prowadzone są prace nad zrozumieniem mechanizmów oporności bakterii na poziomie molekularnym w celu ich zrozumienia, uzyskanie informacji o sposobie użycia związków czynnych, odkrycie nowych antybiotyków oraz wykorzystanie dla dobra człowieka

POTENCJAŁ ROZWOJOWY I SPOŁECZNY PROJEKTU

Projekt w proponowanym kształcie organizacyjnym ma pozytywny wpływ zarówno na poszczególne jednostki badawcze, jak i regionalną gospodarkę. Ze względu na nowe możliwości, jakie daje odkrycie potencjalnego antybiotyku oraz efektywnych metod jego wytwarzania, oddziaływanie wyników projektu będzie miało szerszy, międzynarodowy charakter, znaczący dla gospodarki narodowej. Istotne jest, że dla uczestników konsorcjum naukowo-badawczego wyniki projektu będą podstawą dalszych prac badawczych i rozwojowych o międzynarodowym charakterze, realizowanych przy czynnym udziale partnerów gospodarczych. Ponadto projekt charakteryzuje się szczególnym wymiarem społecznym – zastosowanie jego wyników badań przyczyni się do rozwiązywania aktualnych problemów społeczeństwa, jakimi są narastająca oporność bakterii chorobotwórczych, brak skutecznej i bezpiecznej metody leczenia zakażeń. Spektrum zastosowań nowego związku nie jest jeszcze dokładnie poznane, lecz nawet już obecnie znane wskazania (Staphylococcus aureus, Stenotrophomonas maltophilia, Proteus vulgaris), wystarczająco udowadniają społeczne zapotrzebowanie na rezultaty projektu.

WSPÓŁPRACA NAUKOWA W RAMACH PROJEKTU

Skip to content