| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Szczepienia.info: W jaki sposób należy dokumentować prowadzone szczepienia ochronne?

Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej szczepień ochronnych określono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U.  Nr 182, poz. 1086) wydanego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=1&id=1312

Skip to content