| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Szkolenie: “Wymagania dla metod chemicznych oraz walidacja metod chemicznych oznaczania mikotoksyn i toksyn pochodzenia roślinnego w świetle nowych kryteriów dla metod analitycznych stosowanych w urzędowej kontroli żywności.”

Opis: Dotychczas kryteria metod analitycznych w zakresie mikotoksyn uregulowane są w rozporządzeniu (WE) nr 401/2006 oraz z niewielkim stopniu dla toksyn pochodzenia roślinnego w rozporządzeniu (UE) 2015/705. Obydwa te rozporządzenia…

Możliwość komentowania Szkolenie: “Wymagania dla metod chemicznych oraz walidacja metod chemicznych oznaczania mikotoksyn i toksyn pochodzenia roślinnego w świetle nowych kryteriów dla metod analitycznych stosowanych w urzędowej kontroli żywności.” została wyłączona

Szkolenie: “FoodEx2 – Europejski System Klasyfikacji Żywności”

Opis: Gromadzenie dokładnych, porównywalnych danych jest warunkiem wstępnym świadomej oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem. FoodEx2 jest to ujednolicony system klasyfikacji i opisu żywności, który zapewnia w miarę możliwości, standaryzację otrzymywanych…

Możliwość komentowania Szkolenie: “FoodEx2 – Europejski System Klasyfikacji Żywności” została wyłączona

Szkolenie “Elastyczny zakres akredytacji – studium przypadku dla badań chemicznych żywności”

Opis: Wdrożenie elastycznego zakresu akredytacji w laboratorium. Praktyczne zarządzanie elastycznym zakresem akredytacji na przykładzie badań chemicznych żywności. Termin: 8 grudnia 2023 roku, godzina: 10:00Czas trwania: 2  godziny Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników…

Możliwość komentowania Szkolenie “Elastyczny zakres akredytacji – studium przypadku dla badań chemicznych żywności” została wyłączona

Wymagania rozporządzenia (UE) 2023/915 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności

Opis: W 2023 roku Komisja Europejska przyjęła nowe przekształcone rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń żywności. Zastąpiło ono stosowane przez ostatnich kilkanaście lat rozporządzenie (WE) nr 1881/2006. Tematyka szkolenia…

Możliwość komentowania Wymagania rozporządzenia (UE) 2023/915 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności została wyłączona

Spotkanie Krajowego Laboratorium Referencyjnego

Laboratorium Zakładu Bezpieczeństwa  Żywności  Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego  uprzejmie zaprasza Laboratoria Bezpieczeństwa Żywności  Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych (po 2 osoby z każdej WSSE) na…

Możliwość komentowania Spotkanie Krajowego Laboratorium Referencyjnego została wyłączona

Regulamin uczestnictwa w konferencji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem Konferencji z okazji Europejskiego Tygodnia Szczepień pt. „Kalendarz(e) szczepień dorosłych” , dalej zwanej „Konferencją”, jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB z siedzibą w…

Możliwość komentowania Regulamin uczestnictwa w konferencji została wyłączona

Klauzula RODO dla konferencji “Szczepienia ochronne gwarancją na lepszą jakość życia”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:   Administratorem danych osobowych Uczestników Konferencji „Szczepienia ochronne gwarancją na lepszą jakość życia” jest Narodowy Instytut…

Możliwość komentowania Klauzula RODO dla konferencji “Szczepienia ochronne gwarancją na lepszą jakość życia” została wyłączona

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ: Kontrola materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym z tworzyw sztucznych oraz tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB zaprasza pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej do udziału w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych pn.:Kontrola materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym z tworzyw sztucznych…

Możliwość komentowania SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ: Kontrola materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym z tworzyw sztucznych oraz tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. została wyłączona

REKRUTACJA: Specjalista starszy/główny ds. zarządzania projektami w Biurze Projektów

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy z dnia 01.07.2022 r. o wolnym stanowisku specjalisty, starszego/ głównego specjalisty ds. zarządzania projektami w Biurze Projektów NIZP PZH…

Możliwość komentowania REKRUTACJA: Specjalista starszy/główny ds. zarządzania projektami w Biurze Projektów została wyłączona
Skip to content