| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Szkolenie: “Wymagania dla metod chemicznych oraz walidacja metod chemicznych oznaczania mikotoksyn i toksyn pochodzenia roślinnego w świetle nowych kryteriów dla metod analitycznych stosowanych w urzędowej kontroli żywności.”

Opis: Dotychczas kryteria metod analitycznych w zakresie mikotoksyn uregulowane są w rozporządzeniu (WE) nr 401/2006 oraz z niewielkim stopniu dla toksyn pochodzenia roślinnego w rozporządzeniu (UE) 2015/705. Obydwa te rozporządzenia zostaną na początku 2024 roku uchylone i zastąpione nowym rozporządzeniem obejmującym kryteria dla metod badania zawartości mikotoksyn oraz rozporządzeniem zawierającym kryteria dla toksyn pochodzenia roślinnego, w tym alkaloidów. Nowe rozporządzenia zmieniają niektóre kryteria, wprowadzają nowe, a przede wszystkim harmonizują wymagania w tym zakresie. Dla laboratoriów mogą się one wiązać z koniecznością rewalidacji lub dodatkowej weryfikacji metod w ciągu 3-4 kolejnych lat. Szkolenie będzie obejmować omówienie kryteriów oraz wymagania wobec walidacji metod chemicznych dla mikotoksyn i toksyn pochodzenia roślinnego.
 
Termin: 18 grudnia 2023 roku, godzina: 12:30
 
Czas trwania: 2 godziny
 
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów laboratoryjnych WSSE, PSSE i GSSE oraz innych zainteresowanych pracowników PIS.

Rejestracja na spotkanie jest elektroniczna za pośrednictwem formularza kontaktowego:

    Zgody

    Skip to content