| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Wymagania rozporządzenia (UE) 2023/915 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności

Opis: W 2023 roku Komisja Europejska przyjęła nowe przekształcone rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń żywności. Zastąpiło ono stosowane przez ostatnich kilkanaście lat rozporządzenie (WE) nr 1881/2006. Tematyka szkolenia obejmuje całościowy przegląd nowego rozporządzenia: preambuły, artykułów oraz załącznika. Omówione zostanie stosowanie wymagań oraz najwyższe dopuszczalne poziomy zawarte w rozporządzeniu. Szkolenie dedykowane jest pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zarówno nadzoru jak i laboratoriów, którzy zajmują się tematyką zanieczyszczeń chemicznych żywności, w szczególności jest ono adresowane do osób dokonujących klasyfikacji oraz stwierdzenia zgodności zgodnie z wymienionym rozporządzeniem.

Termin: 7 grudnia 2023 roku, godzina: 10:00

Czas trwania: 3 godziny

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów nadzoru i działów laboratoryjnych WSSE, PSSE i GSSE oraz innych zainteresowanych pracowników PIS

Rejestracja na spotkanie jest elektroniczna za pośrednictwem formularza kontaktowego:

    Zgody

    Skip to content