| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

19-04-2018 Dyrektor Grzegorz Juszczyk jako panelista podczas Europejskiego Kongresu Samorządów

Dyrektor Grzegorz Juszczyk weźmie udział w panelu dyskusyjnym Ochrona zdrowia w samorządach – w poszukiwaniu efektywności

Reforma ochrony zdrowia i nowy ład organizacyjny administracji publicznej prowadzi do wzrostu odpowiedzialności, przy jednoczesnym ograniczeniu swobody działania samorządów. Dodatkowo samorząd staje przed wyzwaniami, jakie rodzą trzy wielkie procesy społeczne: starzenie się populacji, rozwój kapitału ludzkiego oraz odwrócenie trendu i wzrost liczby narodzin. Jak efektywnie sprzyjać poprawie zdrowotności mieszkańców i jak będą zmieniać się w najbliższych latach oczekiwania wobec polityki samorządu w obszarze zdrowia? – to kluczowe pytania tej dyskusji.

W dyskusji panelowej, która odbędzie się 27 kwietnia o godz. 11:40 wezmą udział:

Andrzej Jacyna, p.o. Prezesa, Narodowy Fundusz Zdrowia Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Grzegorz Juszczyk, Dyrektor, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Anna Prokop-Staszecka, Dyrektor Naczelny, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Panel poprowadzi Marcin Piasecki, Redaktor Zarządzający, Rzeczpospolita

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Wszystkich zainteresowanych udziałem w IV Europejskim Kongresie Samorządów, który odbędzie się w dniach 26 – 27 kwietnia w Krakowie zapraszamy do rejestracji poprzez link: https://forum-ekonomiczne.pl/rejestracja-forum-eks/index.php/form/EKS/open/registration/_lang/pl

Organizatorem Kongresu jest  Fundacja Instytut Studiów Wschodnich organizator Forum Ekonomicznego i Forum Regionów w Krynicy.

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Lefanowicz – Marketing Manager Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich, mail: a.lefanowicz@isw.org.pl

Skip to content