| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Informacja dotycząca wydawania świadectw jakości zdrowotnej (atestów PZH) na maski, fartuchy i rękawice ochronne

Informacja dotycząca wydawania świadectw jakości zdrowotnej (atestów PZH) na maski, fartuchy i rękawice ochronne

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) wydaje świadectwa jakości zdrowotnej (atesty PZH) na maski, fartuchy i rękawice w celu ochrony osobistej w zakładach przemysłowych, w tym zakładach przemysłu spożywczego. 

Świadectwa jakości zdrowotnej dotyczą bezpieczeństwa takich wyrobów w kontakcie z żywnościa oraz  ze skórą człowieka i są wydawane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zasadach dobrowolności.

W kompetencjach NIZP-PZH nie leży ocena materiałów, z których wykonane są maski i kombinezony w celu zapewnienia ochrony  przeciwwirusowej, w tym przez wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

Skip to content