| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Raport – analiza potencjalnego zagrożenia zdrowia konsumentów wynikającego z obecności pozostałości pestycydów w żywności w 2017 roku

Zagadnienia związane z obecnością pozostałości pestycydów w żywności będącą następstwem stosowania środków ochrony roślin budzą liczne, często nieuzasadnione kontrowersje wśród konsumentów. Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny przygotował na potrzeby Ministerstwa Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zdrowia, raport analizujący jakość żywności dostępnej na polskim rynku na podstawie wyników monitoringu i urzędowej kontroli pod kątem pozostałości pestycydów, prowadzonych w 2017 roku przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a przekazanych do Instytutu przez Główny Inspektorat Sanitarny. Opracowana analiza potencjalnego zagrożenia zdrowia konsumentów wynikającego z obecności pozostałości pestycydów w żywności została przeprowadzona z wykorzystaniem danych toksykologicznych obowiązujących w 2017 r. oraz najnowszej rewizji kalkulatora EFSA PRIMo (Pesticide Residue Intake Model), rev. 3.1. Uwzględnia ona wyniki uzyskane z badania 2440 próbek żywności pod kątem łącznie 292 pestycydów.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym po raz pierwszy w Polsce tak kompleksowym raportem, który jest merytoryczną odpowiedzią na wszelkie spekulacje związane z bezpieczeństwem żywności w kontekście obecności w niej pozostałości pestycydów.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Pobierz Raport

Skip to content