| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Adenowirusy -wykrywanie DNA metodą PCR


Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie :  Adenowirusy są powodem różnorodnych chorób człowieka w tym zapaleń gardła, zapaleń płuc, zapalenia spojówek, krwotocznych zapaleń pęcherza moczowego jak również nieżytu żołądka i jelit. Obraz kliniczny powiązany jest z serotypem adenowirusa ale jeden serotyp może powodować różne choroby Do tej pory zidentyfikowano około 49 różnych serotypów adenowirusów ( należących do rodzaju Mastadenovirus-zakażających człowieka) klasyfikowanych w 6 grupach ze względu na immunologiczne biologiczne i biochemiczne właściwości. Zakażenia szerzą się na drodze kropelkowej, bezpośrednich kontaktów, a także jako choroba brudnych rąk (droga fekalno oralna) Wskazania do badania:  Według zaleceń lekarza

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura):  PCR (I-07/ZW) Sposób przygotowania pacjenta:  Nie potrzebuje przygotowania – pacjent nie musi być na czczo Sposób pobrania materiału:  Według ogólnie przyjętych procedur medycznych Sposób dostarczenia materiału do badań:  Szczegółowe zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do wirusologicznych badań diagnostycznych i ich transportu (Instrukcja I-02/PO-21/LEW/M) zamieszczone są na stronie Zakładu Wirusologii NIZP-PZH Laboratoryjna interpretacja wyniku badania:  Dodatni wynik PCR świadczy o aktualnym zakażeniu wirusem, którego genom wykryto Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  Do 10 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie :  nie Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

Badanie jest walidowane z użyciem adenowirusów oddechowych. Ze względu na liczbę adenowirusów i ich zrożnicowanie w przypadkach diagnostyki innych zakazeń wynik ujemny nie musi być wiarygodny.

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content