| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Punktacja KBN/MNiSW oraz wskaźnik Impact Factor informacje ogólne 

Pierwsza lista punktowa za publikacje w czasopismach naukowych pojawiła się pod koniec lat dziewięćdziesiątych, były to tak zwane punkty KBN (od Komitetu Badań Naukowych działającego do 2005 roku), od roku 2005 zaczęły, początkowo nieregularnie, ukazywać się listy z punktacją ministerialną (zwane punktami MNiSW).

Jak obliczać punkty?

Do oceny publikacji z lat 1999-2004 używamy list zawierających wyłącznie polskie tytuły, zaś do przeliczania wskaźnika oddziaływania (IF) na punkty KBN istnieje przelicznik wg szczegółowych zasad oceny parametrycznej P05 (plik do pobrania poniżej).

Dr Emanuel Kulczycki podaje również, że do oceny publikacji za lata 1999-2003 można używać „Zbiorczej listy czasopism i wydawnictw konferencyjnych sporządzonej na podstawie list poszczególnych zespołów Komitetu uwzględniającą korekty wprowadzone na wniosek Zespołów i za zgodą Przewodniczącego KBN”  – co ciekawe wg listy tej za publikacje w Rocznikach PZH można uzyskać 4 punkty (poz. 4731) albo 3 punkty (poz. 4732) w zależności, którego zespołu nauk jest się przedstawicielem! I tak 4 punkty jeśli jest to zespół P-05 – nauki medyczne oraz, 3 punkty zespół P-06 Nauki Rolnicze i Leśne.

Pierwsza lista w kształcie jaki znamy obecnie ukazała się w roku 2005 i zawierała  czasopisma z listy JCR oraz tytuły polskie. W roku 2006 Ministerstwo nie opublikowało listy, stąd przy ocenie publikacji korzysta się zwyczajowo z listy z roku poprzedniego.

Pewnym problemem są lata 2007-2010 – w okresie tym ukazały się trzy oficjalne listy za kolejne lata 2007, 2008, 2009 (wraz z aktualizacjami). Ostatecznie 25 czerwca 2010 ukazała się ujednolicona lista za lata 2007-2010 – część jednostek publikacje z tego czteroletniego okresu ocenia w oparciu właśnie o ten jeden dokument, prawidłowo jednak należy korzystać z list za poszczególne lata zaś listę zbiorczą stosować do oceny publikacji z 2010 roku.

Kolejna niejasność to rok 2011 – nie ukazała się żadna lista, wg niektórych źródeł (w tym dr Emanuel Kulczycki) oceniając publikacje z tego roku należy posiłkować się listą 2012.

Od roku 2012 listy zaczęły ukazywać się regularnie w grudniu i podzielone zostały na trzy części – lista A (czasopisma z listy JCR), lista B (periodyki nieposiadające współczynnika IF) oraz lista C (czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities – ERIH).

Punktacja za publikacje w czasopismach wydawanych przez NIZP PZH – PIB

Skip to content