| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Campylobacter -bakteriologiczne badanie kału na obecność pałeczek


Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie :  Najczęstsza przyczyna biegunki pochodzenia bakteryjnego. Wywołują ją pałeczki Campylobacter, należące do gatunków tzw termofilnych (C.jejuni, C.coli, C.upsaliensis i C.lari). Główne objawy to wodnista biegunka ze śluzem i często także krwią, ból brzucha, gorączka, wymioty. U niektórych osób w wyniku kampylobakteriozy może dojść do wystąpienia powikłań w postaci tzw. zespołu Guillain-Barré – porażenia mięśni szkieletowych (paraliżu) lub do reaktywnego zapalenia stawów Wskazania do badania:  Wodnista, śluzowa lub krwawa biegunka,ból brzucha i towarzyszące tym objawom wymioty i goraczka, podejrzenie zakażenia przewodu pokarmowego (ostre objawy zatrucia pokarmowego u innych osób spożywajacych te same produkty). Wystąpienie objawów porażenia mięśni szkieletowych lub mięśni twarzy, podejrzenie zespołu Guillain-Barré

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura):  PB-04-LEB/ZP ed. 03: 2015.02.02 Kierunek Badania:  kampylobakterioza Sposób przygotowania pacjenta:  Próbka pobrana przed podaniem antybiotyku i innych leków przeciwbakteryjnych Sposób pobrania materiału:  Kał oddany do jednorazowego naczynia lub czystego suchego nocnika (nie do sedesu), pobrany łopatką do jałowego plastikowego pojemnika, przede wszystkim z miejsc zawierających krew, śluz, ropę. Kał może też być też pobrany do specjalnego podłoża transportowego (dostępnego w Punkcie Przyjęć Materiałów do Badań) Wymaz z odbytu pobrany do specjalnego podłoża transportowego jedynie przez fachowego pracownika medycznego. Sposób dostarczenia materiału do badań:  Próbka powinna być dostarczona w czasie nie dłuższym niż kilka godzin od jej pozyskania w jałowym, plastikowym, szczelnie zamkniętym specjalnym pojemniku do próbek kału. Gdy jest to niemożliwe próbka musi być dostarczona w probówce z podłożem transportowym, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od pobrania Transport próbki w temperaturze otoczenia ale bez narażenia na zamrożenie. Laboratoryjna interpretacja wyniku badania:  Wyhodowanie z kału termofilnych pałeczek z rodzaju Campylobacter świadczy o zakażeniu. Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  3-5 dni (gdy wynik jest ujemny) do 10 dni

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie :  tak Osoba kontaktowa:  dr Katarzyna Piekarska, mgr Tomasz Wołkowicz tel.22 5421263 lub 22 5421242 Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

W przypadku wyhodowania pałeczek Campylobacter możliwe jest zlecenie dodatkowego badania tj. określenia wrażliwości patogenów na antybiotyki (tzw. MIC).

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content