| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

CMV – wykrywanie DNA metodą PCR


Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie :  Zakażenia powodowane przez wirus cytomegalii (CMV) są powszechne u ludzi. Szacuje się, że odsetek osób seropozytywnych waha się od 40 do 100% w zależności od regionu świata i statusu socjoekonomicznego. Do zakażenia dochodzi w wyniku ekspozycji na zakaźne wydzieliny i wydaliny, a w szczególności ślinę, mocz i mleko. Po osiągnięciu dojrzałości płciowej do zakażeń dochodzi również w wyniku kontaktów seksualnych. Zakażenie CMV przenoszone jest także na drodze jatrogennej, poprzez krew, szpik kostny i przeszczepy narządowe. Możliwe są również zakażenia pionowe, transmisja wirusa przez łożysko i zakażenie płodu u ciężarnej. Należy podkreślić, że CMV pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn zakaźnych uszkodzeń płodu. U pewnego odsetka osób po zakażeniu pierwotnym dochodzi do ustanowienia zakażenia latentnego, ktore może ulegać okresowym reaktywacjom. Wskazania do badania:  Według zaleceń lekarza

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura):  PB-01/LEW/M Kierunek Badania:  Zakażenie wirusem cytomegalii (CMV) Sposób przygotowania pacjenta:  Pacjent nie wymaga specjalnego przygotowania Sposób pobrania materiału:  Według ogólnie przyjętych procedur medycznych Sposób dostarczenia materiału do badań:  Zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w LEW i Zakładzie Wirusologii NIZP – PZH i ich transportu (Instrukcja I-02/PO-21/LEW/M) zamieszczone są na stronie Zakładu Wirusologii NIZP-PZH. Laboratoryjna interpretacja wyniku badania:  Wynik dodatni świadczy o obecności DNA wirusa cytomegalii (CMV) w badanym materiale klinicznym. Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  do 10 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie :  tak Osoba kontaktowa:  dr A.Trzcińska, dr hab. W.Gut (22) 54 21 230 Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

brak

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content